fbpx
 

Archiwum zakładowe

Nadzór archiwalny nad dokumentacją aktową i techniczną

Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji dokumentacji aktowej i technicznej w Archiwum. Spełnia wymagania aktualnych ustaw regulujących archiwizację dokumentacji wraz z jej przekazaniem do Archiwum Państwowego. Posiada wiele istotnych i praktycznych funkcji, które pomogą każdemu archiwiście zapanować nad dużą liczbą akt zgromadzoną w archiwum.

Funkcje modułu Archiwum zakładowe:

 • Rzeczowy wykaz akt – obsługa 5 poziomów, możliwość operowania na kilku RWA.
 • Import rzeczowego wykazu akt (RWA) z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Lokalizacja teczek w archiwum – pomieszczenia, regały, półki.
 • Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji aktowej i technicznej.
 • Import spisów zdawczo-odbiorczych z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Wydruki: spis zdawczo-odbiorczy, wykaz spisów, strony tytułowe, etykiety teczek.
 • Ewidencja dokumentacji prezentująca w jednym zestawieniu wszystkie teczki wraz z kompozytorem kolumn pozwala uzyskać dowolne zestawienie.
 • Załączniki – elektroniczne wersje dokumentów np: skany, zdjęcia, pliki PDF itp.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie dokumentacji.
 • Wypożyczanie dokumentacji – karta wypożyczenia, multiwypożyczenia, historia wypożyczeń.
 • Protokoły uszkodzenia dokumentacji.
 • Protokoły wycofania dokumentacji z ewidencji.
 • Wydzielanie dokumentacji.
 • Brakowanie (niszczenie) dokumentacji.
 • Przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących teczek wg szablonu użytkownika.
 • Eksport ewidencji dokumentacji do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do archiwum.