fbpx
 

Telefony

Ewidencja telefonów i analiza bilingów

Oprogramowanie do ewidencjonowania telefonów oraz analizy i rozliczania bilingów telefonicznych. Kompatybilne z bilingami przesyłanymi w postaci elektronicznej przez operatorów telefonicznych. Pozwala kontrolować bilingi zarówno pod względem kosztowym jak i usługowym. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych. System współpracuje ze wszystkimi czytnikami, które można podłączyć do komputera.

Telefony

 • Ewidencja telefonów wraz z kompozytorem kolumn umożliwia konfigurację dowolnego widoku ewidencji.
 • Ewidencja umów z operatorem telefonicznym.
 • Protokoły przekazania telefonu.
 • Definiowanie dodatkowych pól umożliwia użytkownikowi dodanie dowolnego pola wg własnych potrzeb.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów umożliwiające szybkie wyszukanie telefonu.
 • Import telefonów z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Spis z natury.
 • Gwarancje – termin i kontrola terminu gwarancji telefonu.
 • Bilingi. Import bilingów z plików operatorów telefonicznych oraz z pliku MS Excel.
 • Raporty ogólne i szczegółowe: nadużycia, analiza długości połączeń, analiza liczby połączeń, przekroczenia limitów.
 • Preliminarz – planowanie oraz realizacja zdarzeń czasowych takich jak: zakończenie umowy abonamentowej – wraz z alertami e-mail i SMS przypominającymi o tych zdarzeniach.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących telefonów wg szablonu użytkownika.
 • Eksport ewidencji telefonów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do telefonów.
 • Automatyczne przypisywanie kodu kreskowego zeskanowanego czytnikiem do zasobów.
 • Automatyczne wyszukiwanie i filtrowanie materiałów wg kodów kreskowych zeskanowanych czytnikiem.