fbpx
 

Rejestr dokumentów

Elektroniczne repozytorium dokumentów

Oprogramowanie do ewidencjonowania i przechowywania elektronicznych dokumentów w formie ewidencji z załącznikami w jednej centralnej bazie dostępnej dla wszystkich pracowników wg nadanych praw dostępu. Ewidencja dokumentów pozwala na gromadzenie, kategoryzację, przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium.

Rejestr dokumentów

 • Rejestry – definiowanie poszczególnych ewidencji dokumentów wraz z określeniem pól w ramach każdego rejestru.
 • Ewidencja dokumentów w ramach każdego rejestru wraz z kompozytorem kolumn umożliwia użytkownikowi uzyskać dowolny układ kolumn ewidencji.
 • Załączniki – dodawanie do dokumentu elektronicznych wersji dokumentów.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie dokumentu.
 • Edycja zbiorcza dokumentów.
 • Dekretacja dokumentu – przypisanie dokumentu do: pracownika, wyposażenia, zadania, innego dokumentu z rejestru.
 • Wykorzystując moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów każdy dokument z rejestru można dołączyć do elektronicznego obiegu pomiędzy pracownikami.
 • Preliminarz – planowanie oraz realizacja dowolnych zdarzeń czasowych dotyczących dokumentu np: termin odpowiedzi, termin ważności. Alerty e-mail i SMS przypominające o tych zdarzeniach.
 • Wydruki: pocztowa książka nadawcza, dziennik korespondencji, nalepki adresowe.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących rejestru wg szablonu użytkownika.
 • Archiwum – opcja przeniesienia dokumentu z ewidencji głównej do archiwum.
 • e-Rejestr – dostęp do dokumentów przez przeglądarkę internetową. Funkcjonalność umożliwia wieloplatformowy dostęp do modułu poprzez np: smartfony, tablety, telefony itp.
 • Import ewidencji dokumentów z plików: MS Excel, Open Office Calc.
 • Eksport ewidencji dokumentów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do poszczególnych rejestrów z podziałem na podgląd i edycję.