fbpx
 

CRM

Zarządzanie relacjami z klientem

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem obejmujące dziedziny: marketingu, sprzedaży, opieki nad klientem i serwisu. Narzędzie umożliwia gromadzenie pełniej wiedzy o kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach (co kupił, co sprzedał, co robi, jakie działania były podjęte itp.) oraz natychmiastowy dostęp do zgromadzonych informacji. Na podstawie tych informacji użytkownik ma do dyspozycji wiele analiz i raportów.

Okno Analiza finansowa kontrahentów modułu CRM w systemie TelkomBud

Funkcje modułu CRM

 • Ewidencja klientów i osób kontaktowych wraz z kompozytorem kolumn umożliwia konfigurację dowolnego widoku..
 • Definiowanie dodatkowych pól umożliwia użytkownikowi dodanie dowolnego pola wg własnych potrzeb.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów umożliwiające szybkie wyszukanie klienta lub osobę kontaktową.
 • Import klientów z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Kartoteka klienta pozwala na podgląd wszystkich danych dotyczących danego klienta poprzez agregację danych takich jak: sprzedaż, koszty, działania, kontakty, oferty, umowy, zlecenia.
 • Rejestracja działań planowanych i wykonanych wobec klienta takich jak: spotkania, telekonferencje, e-mail, telefony, itp.
 • Akcje marketingowe.
 • Segmentowanie klientów wg sprzedaży.
 • Wiekowanie zaległości kosztowych i sprzedażowych.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację różnych dokumentów dot. klienta wg dowolnego szablonu.
 • Ocena kontrahenta.
 • Ocena dostaw od kontrahenta.
 • Raporty: analiza finansowa klientów, koszty marketingu, analiza RFM.
 • Eksport klientów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do klientów.