fbpx
 

Rekrutacja

Zarządzanie rekrutacją

Oprogramowanie wspomaga proces rekrutacji pracowników w firmach i instytucjach w których kluczowym czynnikiem jest skuteczne. sprawne i efektywne przeprowadzanie pozyskiwania potrzebnego personelu. Ewidencja ofert pracy w powiązaniu z ewidencją kandydatów daje kompletną bazę przydatną w każdym dziale rekrutacyjnym oraz firmie prowadzącej outsourcing rekrutacyjny. Szybki dostęp do bazy kandydatów. Raporty i analizy pozwalają ocenić nie tylko kandydatów ale także skuteczność źródeł.

Rekrutacja

 • Ewidencja ofert pracy wraz z załącznikami.
 • Ewidencja kandydatów wraz załącznikami (CV, listy motywacyjne, inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji).
 • Import kandydatów z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Definiowanie dodatkowych pól umożliwia użytkownikowi dodanie wg potrzeb dowolnego pola zarówno do ewidencji ofert pracy jak i kandydatów.
 • Statusy kandydatów definiowane przez użytkownika.
 • Łączenie kandydatów z ofertami pracy (jeden kandydat może być powiązany z kilkoma ofertami pracy).
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów pozwala szybko wyszukać ofertę pracy lub kandydata.
 • Obsługa wielu źródeł ofert pracy.
 • Publikacja oferty pracy w pliku MS Word.
 • Obsługa procesu rekrutacji: umawianie kandydatów na spotkania, alerty e-mai, SMS przypominające o spotkaniach, grupowe wysyłanie e-maili do kandydatów, kwalifikacja kandydatów do statusów.
 • Historia kontaktów z kandydatem.
 • Raporty: wskaźniki ofert pracy, efektywność źródeł ofert pracy.
 • Eksport ewidencji ofert pracy i kandydatów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do obsługi ofert pracy i kandydatów.