fbpx
 

Magazyn

Gospodarka materiałowa

Oprogramowanie do prowadzenia pełnej gospodarki materiałowej po stronie magazynowej. Realizacja procesów obiegu materiałów i towarów pomiędzy dostawcami, magazynami i zadaniami takich jak: zamówienia do dostawców, dostawy materiałów na magazyn, przesunięcia materiałów pomiędzy magazynami, obsługa zamówień wewnętrznych z zadań, przesunięcia materiałów z magazynów na zadania, zwroty materiałów z zadań na magazyny, remanenty. Moduł obsługuje dowolną liczbę magazynów. Obsługa kodów kreskowych.

Formularz Przyjęcie zewnętrzne modułu Magazyn w systemie TelkomBud

PZ Przyjęcie zewnętrzne

Przyjęcia materiałów na stan magazynu od dostawców i zadań

 • Ewidencja dokumentów PZ (przyjęcia zewnętrzne).
 • Filtrowanie dokumentów PW wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie dokumentów.
 • Przyjęcia materiałów na magazyn bezpośrednio od dostawcy.
 • Realizacja zamówień do dostawców – przyjęcie materiałów na podstawie zamówienia.
 • Zwroty materiałów z realizowanych zadań w module Wykonawstwo.
 • Import materiałów do dokumentów PZ z plików: MS Excel, OpenOffice.
 • Kreator wydruków dokumentów PZ umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Powiązanie dokumentu PZ z fakturą kosztową modułu Finanse.
 • Eksport dokumentów PZ do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do dokumentów PZ.

WZ Wydanie zewnętrzne

Wydanie materiałów z magazynu do klientów i zadań

 • Ewidencja dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne).
 • Filtrowanie dokumentów WZ wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie dokumentów.
 • Wydanie materiałów z magazynu bezpośrednio do klienta.
 • Realizacja zamówień od klientów – wydanie materiałów na podstawie zamówienia.
 • Wydanie materiałów bezpośrednio na zadanie modułu Wykonawstwo.
 • Realizacja zamówień wewnętrznych – wydanie materiałów na zadanie na podstawie zamówienia.
 • Kreator wydruków dokumentów WZ umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Powiązanie dokumentów WZ z fakturą sprzedaży modułu Finanse.
 • Eksport dokumentów WZ do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do dokumentów WZ.
Formularz Wydanie zewnętrzne systemu TelkomBud
Formularz Rozchód wewnętrzny

RW Rozchód wewnętrzny

Rozchód materiałów z magazynu do realizowanych zadań, pracowników i zasobów

 • Ewidencja dokumentów RW (rozchód wewnętrzny)
 • Filtrowanie dokumentów RW wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie dokumentów.
 • Wydanie materiałów z magazynu na zadanie modułu Wykonawstwo.
 • Wydanie materiałów z magazynu na pracownika.
 • Wydanie materiałów z magazynu na zasób (wyposażenie) modułu Zasoby.
 • Realizacja zamówień wewnętrznych – wydanie materiałów na zadanie na podstawie zamówienia.
 • Kreator wydruków dokumentów RW umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Eksport dokumentów RW do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do dokumentów RW.

ZW Zwrot wewnętrzny

Zwrot materiałów do magazynu z realizowanych zadań, pracowników i zasobów

 • Ewidencja dokumentów ZW (zwrot wewnętrzny).
 • Filtrowanie dokumentów ZW wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie dokumentów.
 • Po rozliczeniu zadania z materiałów niewykorzystanych zwrot ich do magazynu.
 • Zwrot materiałów od pracowników do magazynu.
 • Zwrot materiałów z zasobów do magazynu.
 • Kreator wydruków dokumentów ZW umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Eksport dokumentów RW do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do dokumentów ZW.
Formularz Zwrot wewnętrzny modułu Magazyn w systemie TelkomBud
Formularz Przyjęcie wewnętrzne w systemie TelkomBud

PW Przyjęcie wewnętrzne

Obsługa działalności produkcyjnej – przyjęcie na magazyn materiałów wytworzonych na zadaniach

 • Ewidencja dokumentów PW (przyjęcie wewnętrzne).
 • Filtrowanie dokumentów PW wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie dokumentów.
 • Materiał wytworzony na zadaniach jest przekazywany do magazynu dokumentem PW.
 • Kreator wydruków dokumentów PW umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Eksport dokumentów PW do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do dokumentów PW.

MM Przesunięcie międzymagazynowe

Przesuwanie materiałów pomiędzy magazynami

 • Ewidencja dokumentów MM (przesunięcie międzymagazynowe).
 • Filtrowanie dokumentów MM wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie dokumentów.
 • Przesuwanie materiałów pomiędzy magazynami umożliwia prowadzenie dowolnej liczby magazynów.
 • Kreator wydruków dokumentów MM umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Eksport dokumentów MM do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do dokumentów MM.
Formularz przesunięcie międzymagazynowe w module Magazyn systemu TelkomBud
Formularz Remanent w module Magazyn systemu TelkomBud

Remanent

Inwentaryzacja stanów magazynowych

 • Ewidencja remanentów.
 • Aktualizacja stanów magazynowych wg remanentu.
 • Kreator wydruków dokumentów remanentu umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Eksport remanentów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu wykonywania remanentu.

Zamówienia wewnętrzne

Zgłaszanie potrzeb materiałowych z zadań do magazynu w formie zamówień wraz z obsługą tych zamówień

 • Ewidencja zamówień materiałowych kierowanych z realizowanych zadań do magazynu.
 • Filtrowanie zamówień wewnętrznych wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie zamówień.
 • Składanie zamówień na materiały kierowane od osoby realizującej zadanie do magazynu.
 • Realizacja zamówień materiałowych wewnętrznych: wydanie materiału z magazynu lub zamówienie materiału u dostawcy w przypadku gdy nie ma materiału na stanie magazynu.
 • Kreator wydruków zamówień wewnętrznych umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Kontrola stanu realizacji zamówienie: w trakcie realizacji, zrealizowane częściowo, zrealizowane.
 • Kontrola terminu realizacji zamówienia.
 • Akceptacja zamówienia w zależności od wartości i pozycji zamówienia.
 • Integracja z modułem Elektroniczny Obieg Dokumentów umożliwia elektroniczny obieg zamówienia po dowolnej ścieżce wraz z alertami e-mail informującymi o zmienie statusu zamówienia.
 • Eksport zamówień wewnętrznych do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do zamówień wewnętrznych.
Okno zamówienia materiałowe wewnętrzne w module Magazyn systemu TelkomBud
Formularz zamówienia materiałowe do dostawcy modułu Magazyn w systemie TelkomBud

Zamówienia zewnętrzne

Zamawianie materiałów u dostawców wraz z obsługą dostaw materiałowych

 • Ewidencja zamówień materiałowych do dostawców.
 • Filtrowanie zamówień do dostawców wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie zamówień.
 • Składanie zamówień do dostawców z magazynu.
 • Agregacja zamówień do dostawców na podstawie zamówień wewnętrznych.
 • Realizacja dostaw materiałów.
 • Kreator wydruków zamówień do dostawców umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Kontrola stanu realizacji zamówienia do dostawcy: w trakcie realizacji, zrealizowane częściowo, zrealizowane.
 • Kontrola terminu realizacji zamówienia do dostawcy.
 • Akceptacja zamówienia do dostawcy w zależności od wartości i pozycji zamówienia.
 • Integracja z modułem Elektroniczny Obieg Dokumentów umożliwia elektroniczny obieg zamówienia do dostawcy po dowolnej ścieżce wraz z alertami e-mail informującymi o zmianie statusu zamówienia.
 • Eksport zamówień do dostawców do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.

Kody kreskowe

Współpraca z czytnikami kodów kreskowych. System współpracuje ze wszystkimi czytnikami, które można podłączyć do komputera.

 • Przypisywanie kodu kreskowego zeskanowanego czytnikiem do indeksu materiałowego.
 • Przypisywanie kodu kreskowego zeskanowanego czytnikiem do serii dostaw materiału.
 • Wyszukiwanie i filtrowanie materiałów wg kodów kreskowych zeskanowanych czytnikiem.
 • Przesunięcia i inwentaryzacje materiałów wg kodów kreskowych zeskanowanych czytnikiem.