fbpx
 

Finanse

Operacje finansowe

Oprogramowanie obsługujące operacje finansowe procesu zarządzania takie jak: fakturowanie, dekretacja kosztów i sprzedaży, kontrola płatności, windykacja, przelewy bankowe, delegacje, analizy finansowe, kontrola budżetu oraz współpraca z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi.

Finanse

 • Faktury. Ewidencja faktur sprzedażowych i kosztowych umożliwiająca dokonywanie zestawień po wielu kryteriach. Rejestr płatności. Kontrola płatności. Wystawianie faktur sprzedaży. Faktury korygujące. Odwrotne obciążenie.
 • Rachunki. Ewidencjonowanie rachunków sprzedażowych i zakupowych. Wystawianie rachunków sprzedażowych.
 • Noty obciążeniowe
 • Sprzedaż i koszty wewnętrzne
 • Windykacja. Panel do zarządzania windykacją. Rozrachunki. Wezwania do zapłaty, Upomnienia, Noty odsetkowe. Zobacz prezentację VIDEO
 • Kasa i Bank. Rejestry kasowe i bankowe będące odpowiednikiem prowadzonych przez firmę kas gotówkowych, rachunków bankowych lub firmowych kart kredytowych. Prowadzenie raportów kasowych. Import oraz automatyczne rozliczanie wyciągów bankowych z plików MS Excel oraz MT940. Zobacz prezentację VIDEO.
 • Delegacje. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Kaucje. Rozliczanie kaucji w ramach dokumentów sprzedażowych i kosztowych. Kontrola terminów zwrotu kaucji.
 • Zaliczki. Wieloetapowe rozliczanie zaliczek sprzedażowych i kosztowych. Wystawianie faktur, rachunków i not zaliczkowych. Zobacz prezentację VIDEO.
 • Kompensaty. Generacja i drukowanie dokumentów kompensat. Ewidencja wystawionych kompensat. Zobacz prezentację VIDEO.
 • Analiza finansowa. Raport zestawienia sprzedaży, kosztów i zysków dla MPK (Miejsce Powstania Kosztów) takich jak: pracownicy, jednostki organizacyjne, zadania, zasoby, nieruchomości wraz z wyszczególnieniem przedmiotu kosztowo-sprzedażowego. Wykresy wyników finansowych.
 • Cashflow. Raport przepływów finansowych (planowanych i rzeczywistych) w poszczególnych miesiącach.
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych
 • Generacja plików JPK – faktury JPK_FA, wyciągi bankowe JPK_WB.
 • Współpraca z oprogramowaniem COMARCH. Import i eksport dokumentów finansowych (faktury, rachunki) pomiędzy systemami TelkomBud i Comarch: OPTIMA, CDN XL, ERP. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików XML.
 • Współpraca z oprogramowaniem SYMFONIA. Import i eksport dokumentów finansowych (faktury, rachunki) pomiędzy systemami TelkomBud i SYMFONIA (Finanse i Księgowość, Handel). Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików TXT.
 • Współpraca z oprogramowaniem InsERT. Import i eksport dokumentów finansowych (faktury, rachunki) pomiędzy systemami TelkomBud i InsERT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor). Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików EPP opartych na standardzie EDI++
 • Import faktur i rachunków z plików: MS Excel i OpenOffice Calc umożliwia import do systemu kosztów i sprzedaży dowolnie rozdekretowanych i rozksięgowanych.