fbpx
 

Kompetencje

Ocena kompetencji pracowników

Oprogramowanie do oceny i analizy kompetencji pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Pozwala zidentyfikować mocne strony pracowników i w efekcie powierzyć im kluczowe biznesowo zadania, określić obszary do rozwoju i dokonać diagnozy potrzeb szkoleniowych, planować ścieżki karier zawodowych personelu, tworzyć rezerwy kadrowe w firmie. Obszary wykorzystania oceny kompetencji to: motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, wyznaczanie optymalnych zespołów realizujących określone zadania, wyznaczanie ścieżek kariery, zarządzanie talentami ludzkimi, optymalne wykorzystanie potencjału pracowników, planowanie premii i podwyżek, planowanie awansów, degradacji i zwolnień, planowanie szkoleń, rekrutacja pracowników, analiza potencjału firmy pod względem zasobów ludzkich.

Funkcje modułu Kompetencje:

 • Macierz kompetencji wraz ze wskaźnikami umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie własnych kompetencji i wskaźników.
 • Skala oceny wskaźnika kompetencji – określenie oceny minimalnej i maksymalnej.
 • Wymagany poziom kompetencji dla poszczególnych stanowisk.
 • Częstotliwość oceny kompetencji.
 • Wprowadzanie sugestii do oceny kompetencji – pomiędzy okresami ocen można dodawać dowolną liczbę sugestii, które będą stanowiły bazę do oceny okresowej.
 • Ocena kompetencji pracownika.
 • Historia wszystkich ocen kompetencji pracownika.
 • Alerty o konieczności ponownej oceny kompetencji pracownika wg ustawionej częstotliwości oceny.
 • Filtrowanie pracowników wg oceny kompetencji pozwala szybko uzyskać zestawienie zasobów ludzkich posiadających wymagane kwalifikacje.
 • Eksport oceny kompetencji do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Analiza wymaganego poziomu kompetencji mająca na celu sprawdzenie, którzy pracownicy posiadają (lub nie posiadają) wymagany poziom danej kompetencji.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do oceny i analizy kompetencji.