fbpx
 

Dodatki

Dodatkowe funkcje i akcesoria

Rozszerzenie systemu o funkcje integralne z pozostałymi modułami takie jak: obsługa gwarancji, preliminarz, obsługa wielu firm (wielofirmowość), kalendarz, wysyłanie SMS.

Preliminarz

  • Preliminarz. Kalendarzowa forma planowania terminów i zdarzeń z możliwością podania budżetu. Możliwość planowania zdarzeń cyklicznych z dowolnym interwałem czasowym. Zarządzanie dostępem do wybranych terminów. Widoki: dzień, tydzień, miesiąc, zestawienie. Alerty mailowe o zbliżających się terminach.
  • e-Preliminarz. Dostęp do Preliminarza przez przeglądarkę internetową. Funkcjonalność umożliwia wieloplatformowy dostęp do modułu poprzez np: smartfony, tablety, telefony itp.

 

Gwarancje

  • Obsługa gwarancji: budów, podwykonawców, klientów, materiałów, pojazdów i innego wyposażenia.
  • Przejdź do artykułu Gwarancje

 

Wielofirmowość

  • Obsługa wielu firm w jednym systemie. Można obsługiwać dowolną liczbę firm bez potrzeby przelogowywania się czy też odrębnej instalacji dla każdej z firm. Rozwiązanie to bardzo optymalizuje wdrożenie systemu dla grupy firm, spółek.

 

SMS

  • Alerty SMS wysyłane za pomocą serwisu http://www.smsapi.pl