fbpx
 

Serwis

Obsługa zgłoszeń serwisowych

Oprogramowanie jest platformą komunikacji pomiędzy użytkownikami (klientami) a Serwisem do którego są zgłaszane awarie i usterki. Moduł dedykowany dla firm prowadzących działalność świadczenia wszelkiego rodzaju usług serwisowych takich jak: zarządzanie nieruchomościami, usługi informatyczne, utrzymanie sieci i instalacji. Program obsługuje również przyjmowanie do naprawy zasobów różnego typu i wydawanie ich po naprawie.

Okno Zgłoszenia serwisowe w module Serwis w systemie TelkomBud

Funkcje modułu Serwis:

 • Zgłaszanie usterek oraz wszelkiego rodzaju zgłoszeń serwisowych.
 • Ewidencja zgłoszeń serwisowych wraz z kompozytorem kolumn umożliwiającym konfigurację dowolnego układu kolumn ewidencji.
 • Filtrowanie zgłoszeń wg wielu kryteriów umożliwiające szybkie wyszukanie zgłoszenia.
 • Dostęp do zgłoszeń poprzez aplikację lub przeglądarkę internetową umożliwiający wieloplatformowy dostęp do modułu poprzez np: smartfony, tablety, telefony itp.
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych poprzez określenie stanu zgłoszenia: zgłoszone, w trakcie realizacji, zrealizowane, anulowane.
 • Wydruki dokumentów: przyjęcie do serwisu, wydanie z serwisu.
 • Kreator dokumentów umożliwiający drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Dziennik zdarzeń dla celów rejestracji działań wykonanych w ramach obsługi zgłoszenia z podaniem: pracownika realizującego, czasu realizacji, czasu dojazdu itp.
 • Alerty e-mail informujące o pojawieniu się nowego zgłoszenia oraz o zmianie stanu zgłoszenia.
 • Monitorowanie stanu zgłoszeń serwisowych.
 • Rozliczanie pracowników i podwykonawców obsługujących zgłoszenia serwisowe.
 • Rozliczanie klientów ze zrealizowanych zgłoszeń serwisowych wraz z wystawieniem faktury sprzedaży.
 • Raporty: ogólne, szczegółowe, zgłoszenia wykonane dla klienta, rozliczenie godzin pracownika, częstotliwość awarii, itp.
 • Eksport zgłoszeń serwisowych do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do zgłoszeń.