fbpx
 

Księgowość

Wsparcie dla księgowości

Oprogramowanie wspomagające dział Księgowości. Nie jest to pełny moduł realizujący wszystkie funkcje księgowości a jedynie funkcje wspomagające takie jak: plan kont, księgowanie, dziennik księgowań, zestawienie obrotów i sald, zestawienia księgowe. Za pomocą odpowiednich interfejsów można wymieniać dane pomiędzy modułem a systemami księgowymi funkcjonującymi u klientów.

Księgowość

 • Plan kont.
 • Import planu kont z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport planu kont do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Schematy księgowań pozwalające na automatyczne zaksięgowanie na wybrane konta.
 • Konta księgowe jako narzędzie pozwalające na elastyczną wymianę dokumentów finansowych (faktury, rachunki, noty) pomiędzy systemem TelkomBud a systemami księgowymi funkcjonującymi u klienta: COMARCH, Symfonia, InsERT.
 • Dziennik księgowań prezentujący wszystkie operacje księgowe.
 • Filtrowanie dziennika księgowań wg wielu kryteriów pozwala szybko wyszukać żądaną operację księgową.
 • Zestawienie obrotów i sald na kontach księgowych.
 • Definiowanie dowolnych zestawień na podstawie kont księgowych.
 • Dowolne zestawienia księgowe wg wymagań użytkownika.
 • Eksport zestawień księgowych do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do modułu księgowości.