Szkolenia

Organizacja szkoleń

Oprogramowanie do zarządzania szkoleniami przeprowadzanymi w przedsiębiorstwach, korporacjach oraz wszelkiego rodzaju organizacjach. Program obsługuje cały proces przeprowadzania szkoleń obejmujący: zgłaszanie potrzeb szkoleniowych, planowanie i realizacja szkoleń, ankiety oceny szkoleń oraz analiza kosztów szkolenia.

Funkcje modułu Szkolenia:

 • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników.
 • Alerty e-mail o zgłoszonych potrzebach szkoleniowych.
 • Akceptacja / odrzucanie potrzeb szkoleniowych.
 • Alerty e-mail o zaakceptowanych potrzebach szkoleniowych.
 • Planowanie szkolenia – przypisanie szkolenia do odpowiedniej grupy szkoleniowej.
 • Alerty e-mail o zaplanowanym szkoleniu.
 • Organizowanie grup szkoleniowych na podstawie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych.
 • Trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni.
 • Baza ośrodków szkoleniowych.
 • Lista obecności.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów pozwala szybko wyszukać potrzebę szkoleniową lub szkolenie..
 • Ankiety oceny szkolenia.
 • Ankiety oceny efektywności szkolenia.
 • Analizy oceny szkolenia i efektywności szkolenia.
 • Analiza kosztów szkoleń planowanych i rzeczywistych.
 • Monitorowanie terminów ważności szkoleń.
 • Ścieżki szkoleniowe – przypisanie wymaganych szkoleń do stanowisk.
 • Umowy lojalnościowe. Ewidencjonowanie umów lojalnościowych zawartych z pracownikami z wyszczególnieniem terminu obowiązywania oraz kwoty lojalnościowej. Kontrola kwoty pozostałej do amortyzacji.
 • Budżet szkoleniowy pracowników.
 • Eksport potrzeb i szkoleń do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do obsługi szkoleń.