fbpx
 

Wdrożenie

Pełna obsługa wdrożeniowa

Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę wdrożeniową. Aby wdrożenie systemu TelkomBud było skuteczne wymagane jest pełne zaangażowanie dwóch stron: nas jako dostawcy oprogramowania oraz klienta u którego system będzie wdrażany. Dlatego wskazane jest aby klient wyznaczył ze swojej strony koordynatora wdrożenia z którym nasz wdrożeniowiec będzie uzgadniać wszystkie istotne kwestie dotyczące wdrożenia.

 

Wdrożenie realizujemy na bazie procesów z których składa się całe wdrożenie. Na początku wdrożenia ustalamy wspólnie z koordynatorem jakie to będą procesy oraz ich kolejność realizacji. Przykładem takich procesów mogą być: nadanie praw dostępu użytkownikom, import kontrahentów z plików, wprowadzenie struktury jednostek organizacyjnych, wprowadzanie budów, kosztorysowanie, harmonogramowanie, rozliczanie podwykonawców, itp.

 

Proces wdrożeniowy składa się z poniższych etapów:

  1. Analiza wymagań (wdrożeniowiec, koordynator)
  2. Przygotowanie scenariusza działań (wdrożeniowiec)
  3. Ewentualne zmiany w systemie (wdrożeniowiec)
  4. Prezentacja scenariusza działań (wdrożeniowiec, koordynator)
  5. Jeżeli są uwagi koordynatora to analiza tych uwag i powrót do etapu: 02. Przygotowanie scenariusza działań (wdrożeniowiec, koordynator)
  6. Jeżeli nie ma uwag koordynatora to szkolenie użytkowników (wdrożeniowiec, koordynator, użytkownik końcowy)

Wdrożenie realizowane jest zdalnie za pomocą programu TeamViewer w formie cyklicznych 1-godzinnych sesji wdrożeniowych. Każda taka sesja jest nagrywana i udostępniona klientowi jako materiał szkoleniowy. Spotkania takie odbywają się co kilka dni.

Zapytanie ofertowe