fbpx
 

Zasoby

Ewidencja wyposażenia, sprzętu, narzędzi i środków trwałych

Oprogramowanie do ewidencjonowania oraz zarządzania zasobami takimi jak: wyposażenie, narzędzia, sprzęt, środki trwałe. Umożliwia planowanie oraz realizację zdarzeń czasowych takich jak: przeglądy, serwis, kalibracje. Pozwala na sprawne zarządzanie grafikami zasobów poprzez centralne planowanie i rezerwację zasobów do realizowanych zadań. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych. System współpracuje ze wszystkimi czytnikami, które można podłączyć do komputera.

Zasoby

 • Ewidencja zasobów wraz z kompozytorem kolumn umożliwia konfigurację dowolnego widoku ewidencji.
 • Definiowanie dodatkowych pól umożliwia użytkownikowi dodanie dowolnego pola wg własnych potrzeb.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów umożliwiające szybkie wyszukanie zasobu.
 • Import zasobów z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Spis z natury – inwentaryzacja zasobów wraz z wydrukami.
 • Zarządzanie środkami trwałymi.
 • Zestawy umożliwiające kompletowanie zasobów w całość.
 • Migracja zasobów pomiędzy pracownikami, magazynami, nieruchomościami i zadaniami wraz z historią migracji.
 • Wypożyczalnia sprzętu.
 • Protokoły przekazania, przesunięcia i likwidacji zasobów.
 • Karta wyposażenia prezentująca wyposażenie pracownika.
 • Naprawy i serwis – rejestr napraw i wizyt serwisowych z wyszczególnieniem części zamiennych i kosztów napraw.
 • Gwarancje – termin i kontrola terminu gwarancji zasobu.
 • Preliminarz – planowanie oraz realizacja zdarzeń czasowych takich jak: przeglądy, wizyty w serwisie, kalibracje – wraz z alertami e-mail i SMS przypominającymi o tych zdarzeniach.
 • Plan pracy – planowanie przydziału zasobów do realizowanych zdań w poszczególne dni i godziny.
 • Karta pracy – rejestracja wykorzystania zasobów do realizowanych zadań rozpisanych na poszczególne dni i zakresy godzinowe z możliwością automatycznego naliczenia kosztu wykorzystania zasobu.
 • Finanse – przypisywanie kosztów do zasobów z możliwością uzyskania analiz finansowych zasobu.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących zasobów wg szablonu użytkownika.
 • Załączniki – pod każdy zasób można dodać dowolną liczbę elektronicznych załączników np: zdjęcia, specyfikacje, opisy, itp.
 • Raporty np: eksploatacja części zamiennych, stany zasobów.
 • Eksport zasobów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do zasobów.
 • Automatyczne przypisywanie kodu kreskowego zeskanowanego czytnikiem do zasobów.
 • Automatyczne wyszukiwanie i filtrowanie materiałów wg kodów kreskowych zeskanowanych czytnikiem.