fbpx
 

Informatyka

Ewidencja zasobów IT

Oprogramowanie do ewidencji i zarządzania zasobami informatycznymi przedsiębiorstwa. Obsługuje inwentaryzację zasobów IT, licencji i urządzeń. Magazyn licencji dostarcza informacji o wykorzystanych i wolnych licencjach. Doskonale nadaje się jako narzędzie do przeprowadzania audytu oprogramowania w firmie. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych. System współpracuje ze wszystkimi czytnikami, które można podłączyć do komputera.

Funkcje modułu Informatyka:

 • Ewidencja zasobów informatycznych takich jak: komputery, laptopy, serwery itp.
 • Rozliczanie zasobów IT jako środków trwałych.
 • Licencje – magazyn licencji pozwalający na kontrolę przydziału licencji do komputerów wg kluczy licencyjnych.
 • Podzespoły – wykaz urządzeń wchodzących w skład komputera takich jak: dyski twarde, pamięć, karty itp.
 • Standardy wyposażeń zawierające pozespoły i oprogramowanie.
 • Dziennik zmian i instalacji wykonanych na komputerach.
 • Karta stanowiska komputerowego.
 • Definiowanie dodatkowych pól umożliwia użytkownikowi dodanie dowolnego pola wg własnych potrzeb.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów umożliwiające szybkie wyszukanie komputera.
 • Spis z natury.
 • Preliminarz – planowanie oraz realizacja zdarzeń czasowych takich jak: wizyta serwisowa, zakończenie licencji czasowej itp. Alerty e-mail i SMS przypominające o tych zdarzeniach.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących komputerów wg szablonu użytkownika.
 • Import komputerów z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport ewidencji komputerów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do ewidencji komputerów.
 • Automatyczne przypisywanie kodu kreskowego zeskanowanego czytnikiem do zasobów.
 • Automatyczne wyszukiwanie i filtrowanie materiałów wg kodów kreskowych zeskanowanych czytnikiem.