fbpx
 

Kadry i płace

Wsparcie dla kadr

Oprogramowanie wspomagające dział Kadr i Płac. Nie jest to pełny moduł realizujący wszystkie funkcje kadrowo-płacowe a jedynie funkcje wspomagające takie jak: ewidencja czasu pracy, urlopy, akta osobowe, lista płac. Za pomocą odpowiednich interfejsów można wymieniać dane pomiędzy modułem a systemami kadrowymi funkcjonującymi u klientów.

Kadry i Płace

 • Kartoteki pracowników – ewidencja pracowników z funkcjami: filtrowania, edycji i eksportowania do plików.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie odpowiedniego pracownika lub grupy pracowników.
 • Import pracowników z plików: MS Excel, OpenOffice Calc, XML OPTIMA.
 • Akta osobowe pracowników – elektroniczna ewidencja akt osobowych z załącznikami z podziałem na części: A, B, C.
 • Monitorowanie terminu ważności akt osobowych.
 • Alerty e-mail informujące o zbliżającym się terminie ważności akt osobowych.
 • Ewidencja czasu pracy – karty pracy pracowników zawierające: przepracowany czas, budowę oraz zrealizowany zakres prac. Wydruki ewidencji czasu pracy pracowników.
 • Lista obecności.
 • Urlopy – planowanie i realizacja.
 • Kontrola salda urlopowego podczas wypełniania ewidencji czasu pracy.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do modułu.