fbpx
 

Kancelaria

Obsługa kancelarii prawnych

Oprogramowanie wspomagające pracę oraz procesy zachodzące w kancelariach prawnych oraz w działach prawnych przedsiębiorstw i instytucji. Program obsługuje cały proces zarządzania sprawami prawnymi: rejestracja spraw, realizacja czynności, rozliczanie pracowników, rozliczanie klientów, wystawianie faktur sprzedaży.

Kancelaria

 • Ewidencja spraw wraz z kompozytorem kolumn pozwala na otrzymanie dowolnego widoku spraw.
 • Definiowanie dodatkowych pól umożliwia użytkownikowi dodanie dowolnego pola wg własnych potrzeb.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów pozwala na szybkie wyszukanie sprawy.
 • Sygnatury akt przypisywane do prowadzonych spraw.
 • Osoby uczestniczące w sprawie – grupowanie pracowników w zespoły zaangażowane w prowadzenie danej sprawy.
 • Czynności – rejestrowanie oraz rozliczanie czynności wykonanych w ramach sprawy. Rozliczanie czynności względem pracownika oraz klienta.
 • Wydatki – rejestr kosztów: faktur, rachunków poniesionych z tytułu prowadzonych spraw.
 • Notatki – miejsce przeznaczone na dowolne uwagi i zapiski dotyczące sprawy.
 • Preliminarz – kalendarz do planowania oraz rejestracji terminów i czynności takich jak: spotkania, rozprawy sądowe itp. Alerty e-mail i SMS przypominające o tych zdarzeniach.
 • Synchronizacja preliminarza z MS Outlook.
 • Dokumenty – rejestrowanie dokumentów w ramach sprawy wraz z załącznikmi.
 • Dekretacja dokumentów – przypisywanie dokumentu do kilku spraw.
 • Dziennik korespondencji.
 • Raporty z wykonanych czynności dla pracownika oraz klienta.
 • Rozliczanie pracownika ze zrealizowanych czynności.
 • Rozliczanie klienta wraz z wystawieniem faktury sprzedaży.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących spraw wg szablonu użytkownika.
 • Eksport spraw do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do spraw.