fbpx
 

Program do analizy bilingów telefonicznych

System TelkomBud do analizy bilingów telefonicznych

Oprogramowanie do analizy bilingów telefonicznych. Analiza bilingów pod względem kosztowym jak i usługowym. Kontrola nadużyć i niedopełnień. Kompatybilność z bilingami przesyłanymi w postaci elektronicznej przez wszystkich operatorów telefonicznych.

Bilingi

  • Rejestr bilingów telefonicznych.
  • Import bilingu z postaci elektronicznej otrzymanej od operatora telefonii komórkowej oraz stacjonarnej.
  • Integracja z elektronicznymi bilingami wszystkich operatorów (krajowych i zagranicznych) telefonii komórkowej i stacjonarnej.
  • Przegląd bilingów przez użytkowników telefonów komórkowych.

 

Analiza i rozliczanie bilingów

  • Szybkie wyszukiwanie połączeń wg wielu kryteriów filtracji; m.in. wg: daty, godziny, numeru telefonu wywoływanego i dzwoniącego, usługi.
  • Raport ogólny prezentujący koszty połączeń dla jednostek organizacyjnych firmy.
  • Raport szczegółowy prezentujący koszty połączeń dla pracowników firmy.
  • Raport przekroczeń prezentujący przekroczenia założonego limitu kwotowego dla poszczególnych aktywacji.
  • Raport nadużyć prezentujący usługi wykraczające poza ramy obowiązujące w firmie (np.: rozmowy w porze nocnej, transmisja danych).
  • Raport połączeń prezentujący dowolne połączenia wg zadanych kryteriów filtracji.