Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów i spraw

Oprogramowanie typu Workflow wspierające elektroniczny obieg dokumentów w firmach i instytucjach. Umożliwia pełną automatyzację obiegu dokumentów oraz spraw w organizacji. Narzędzie pozwala na gromadzenie, kategoryzację, przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium. Zapewnia sprawną dystrybucję dokumentów oraz rejestrację ich obiegu. Dostęp do informacji określony jest na zasadach uprawnień, z możliwością jednoczesnej pracy wielu osób na tym samym dokumencie. Rozwiązanie umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie dowolnych procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji.

Funkcje modułu Elektroniczny obieg dokumentów:

 • Definiowanie dowolnych procesów zachodzących w organizacji za pomocą ergonomicznego kreatora schematów blokowych.
 • Ewidencja spraw jako odzwierciedlenie procesu.
 • Ewidencja zadań jako odzwierciedlenie etapów procesu.
 • Statusy zadań: oczekujące na przyjęcie, w trakcie realizacji, zrealizowane, odrzucone.
 • Filtrowanie spraw i zadań wg wielu kryteriów pozwala na szybie wyszukanie danych.
 • Realizacja spraw wg ścieżki procesu.
 • Realizacja zadań sprawy wg dostępnych poleceń: przyjęcie do realizacji, zatwierdzenie realizacji, przekaż dalej, odrzuć, odpowiedz na odrzucenie, akceptuj odrzucenie.
 • Alerty e-mail, SMS o zadaniach oczekujących na przyjęcie.
 • e-EOD – dostęp do obiegu dokumentów przez przeglądarkę internetową. Funkcjonalność umożliwia wieloplatformowy dostęp do modułu poprzez np: smartfony, tablety, telefony itp.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących spraw i zadań wg szablonu użytkownika.
 • Eksport ewidencji spraw i zadań do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do elektronicznego obiegu dokumentów.