fbpx
 

Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów i spraw

Oprogramowanie typu Workflow wspierające elektroniczny obieg dokumentów w firmach i instytucjach. Umożliwia pełną automatyzację obiegu dokumentów oraz spraw w organizacji. Narzędzie pozwala na gromadzenie, kategoryzację, przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium. Zapewnia sprawną dystrybucję dokumentów oraz rejestrację ich obiegu. Dostęp do informacji określony jest na zasadach uprawnień, z możliwością jednoczesnej pracy wielu osób na tym samym dokumencie. Rozwiązanie umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie dowolnych procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji.

Funkcje Elektronicznego Obiegu Dokumentów

 • Definiowanie dowolnych procesów zachodzących w organizacji za pomocą ergonomicznego kreatora schematów blokowych. Każdy proces posiada ścieżkę zadań przepływu informacji i dokumentów.
 • Realizacja spraw wg ścieżki procesu.
 • Realizacja zadań sprawy wg dostępnych poleceń: przyjęcie do realizacji, zatwierdzenie realizacji, przekaż dalej, odrzuć, odpowiedz na odrzucenie, akceptuj odrzucenie.
 • Każde zadanie procesu może przyjmować jeden ze stanów: oczekujące na przyjęcie, w trakcie realizacji, zrealizowane, odrzucone. Po zrealizowaniu wszystkich zdań sprawa automatycznie przyjmuje stan zrealizowanej.
 • Automatyczna generacja spraw w wyniku zajścia odpowiednich działań np: zamówienie do akceptacji, faktura do akceptacji, dokument do akceptacji itp.
 • Filtrowanie spraw i zadań wg wielu kryteriów pozwala na szybie wyszukanie danych.
 • Obsługa dekretacji faktur – przypisanie kosztów do: realizowanych zadań, zasobów, pracowników, jednostek organizacyjnych, kategorii kosztowych.
 • Obsługa zastępstw. Jeżeli pracownika nie ma w pracy można ustawić jego zastępcę i wówczas pracownik zastępujący obsługuje sprawę.
 • Alerty o zadaniach oczekujących na przyjęcie i zadaniach odrzuconych w postaci: wiadomości e-mail, SMS oraz „migającej” ikonki w aplikacji.
 • Raport wykonania sprawy prezentujący wszystkie czynności w ramach sprawy wraz z: pracownikiem realizującym czynność, datą wykonania.
 • e-EOD – dostęp do obiegu dokumentów przez przeglądarkę internetową. Funkcjonalność umożliwia wieloplatformowy dostęp do modułu poprzez np: smartfony, tablety, telefony itp.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących spraw i zadań wg szablonu użytkownika.
 • Eksport ewidencji spraw i zadań do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do elektronicznego obiegu dokumentów.