fbpx

FAQ Finanse

Najczęściej zadawane pytania do modułu Finanse

1. Dlaczego w dokumentach finansowych (faktury, rachunki, wewnętrzne) te same pola (np: jednostka organizacyjna, budowa, zasób, nieruchomość) znajdują się w formularzu edycji oraz w dekretacji ???

 

Wprowadzając nowy dokument finansowy zauważymy, że na głównym formularzu znajdują się pola dotyczące dekretacji kosztu/sprzedaży takie jak: jednostka organizacyjna, budowa, zasób, nieruchomość, itp.). Pola te w tym miejscu służą do przyspieszenia pracy – jeżeli cały dokument ma być zadekretowany np. na jedną jednostkę organizacyjną to możemy ją bezpośrednio wpisać podczas wprowadzania kosztu/sprzedaży i taki dokument automatycznie będzie zadekretowany na daną jednostkę organizacyjną bez konieczności otwierania formularza dekretacji. Zyskujemy w ten sposób wiele cennego czasu. Podczas wypełniania kart pracy system automatycznie generuje koszt wewnętrzny w którym parametry z kart pracy znajdują się zarówno w formularzu edycji jak i dekretacji.

Jeżeli natomiast dany dokument ma być zadekretowany na kilka jednostek wówczas wprowadzając taki dokument nie wpisujemy jednostki w formularzu dodania dokumentu a dopiero po dodaniu dokumentu należy wejść w formularz dekretacji i rozbić wartość takiego dokumentu na kilka jednostek.

Widzimy zatem, że o przydziale kosztu/sprzedaży nie decyduje to co jest wpisane w formularzu edycji dokumentu finansowego ale to co znajduje się w dekretacji. We wszelkiego rodzaju raportach typu: Analiza finansowa, Cashflow system zaczytuje dane z dekretacji. Należy pamiętać, że robiąc wszelkiego rodzaju zestawienia kosztów/sprzedaży należy filtrować dane wg dekretacji.