fbpx

FAQ Wykonawstwo

Najczęściej zadawane pytania do modułu Wykonawstwo

1. Import kosztorysu z pliku ATH Norma – dlaczego wartość wg umowy różni się od wartości w Normie ???

Powodem takiego stanu może być zbyt mała dokładność prezentacji danych w programie Norma. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na kosztorys i wybrać polecenie: Opcje kosztorysu. Otworzy się poniższy formularz w którym pola: Podsumowanie pozycji oraz Wartość jednostek należy zmienić z 2 na 4.