fbpx

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Planowanie kosztów, sprzedaży i etapów budowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy to dokument wytworzony na podstawie kosztorysu, w którym planuje się: kiedy, w jakich transzach i za co będziemy płacić podwykonawcom,  jaka wysokość środków finansowych będzie potrzebna na poszczególnych etapach budowy i jak długo będą trwały poszczególne prace budowlane.

Kosztorys jako dane wejściowe

Tworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego rozpoczyna się najczęściej od kosztorysu w którym są wyszczególnione wartości budżetu oraz wartości umowne z inwestorem. Z poziomu kosztorysu można automatycznie wygenerować harmonogram korzystając z funkcji: Aktualizuj harmonogram na podstawie kosztorysu. Mamy tutaj 3 dostępne opcje:

  • aktualizacja wg całego kosztorysu – wówczas każdej pozycji kosztorysowej będzie odpowiadał jeden etap harmonogramu,
  • aktualizacja wg obszarów/kategorii kosztorysu – korzystamy z tej opcji gdy nie chcemy tak dokładnego harmonogramu tylko ogólny – wówczas każdej kategorii, każdemu obszarowi harmonogramu będzie odpowiadał jeden etap harmonogramu, czyli jeden etap harmonogramu będzie dotyczył kilku pozycji kosztorysowych,
  • aktualizacja wg wskazanych pozycji kosztorysu – korzystamy z tej opcji gdy zależy nam na częściowej aktualizacji harmonogramu – wówczas zaznaczamy w pierwszej kolumnie kosztorysu pola CheckBox te pozycje, które mają być aktualizowane w harmonogramie.

W formularzu edycji pozycji kosztorysowej jest opcja aktualizująca automatycznie harmonogram dzięki której system będzie automatycznie generował etap harmonogramu po dodaniu nowej pozycji kosztorysowej.

Planowanie terminów wg dostępnych zasobów

Dzięki powiązaniu z kosztorysem każdy etap harmonogramu ma przypisane zapotrzebowanie na zasoby (robociznę, sprzęt). Na podstawie takiego zapotrzebowania oraz dostępnych zasobów można planować czas trwania poszczególnych etapów harmonogramu. Każdy zasób jest przedstawiony w formie kalendarza i dostępności godzinowej w poszczególne dni. Każde zaplanowanie zasobu do etapu powoduje automatyczną niedostępność tego zasobu do innych etapów w danym dniu w celu uniknięcia przeciążeń oraz konfliktów czasowych

Zasobem może być pracownik, sprzęt, flota, wyposażenie a nawet podwykonawca. Dla każdego zasobu przypisujemy angaż czyli normatywną ilość jednostek rozliczeniowych w danym dniu. Jednostką rozliczeniową może być roboczogodzina [rbg], motogodzina [mtg], ilość kilometrów [km] lub inne, które użytkownik może zdefiniować w specjalnym słowniku.

Planowanie kosztów i sprzedaży

Dla każdego etapu podczas okresu jego trwania można dowolnie zaplanować budżet kosztowy oraz sprzedaż. Można planować w dowolnych odcinkach czasu (dni, tygodnie, miesiące, kwartały, lata). W ustawieniach modułu Wykonawstwo można włączyć automatyczne planowanie budżetu kosztowego oraz sprzedaży wg różnych odcinkach czasowych: na koniec etapu, co tydzień, co miesiąc. System wtedy sam rozpisuje proporcjonalnie budżet kosztowy i sprzedaż na poszczególne okresy czasowe. Dodatkowo jest też opcja umożliwiająca aktualizację planu wg kosztów/sprzedaży rzeczywistej.

Tak zaplanowany budżet kosztowy czy sprzedaż ma swoje odzwierciedlenie w raportach i analizach – np: w raporcie Cashflow, w którym w dowolnych układach MPK (miejsca powstania kosztów) można prognozować płynność finansową z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Raport Cashflow

Na podstawie zaplanowanych kosztów i sprzedaży w harmonogramie rzeczowo-finansowym wszystkie wyniki można odczytać na jednym wspólnym raporcie płynności finansowej Cashflow. W raporcie tym są przedstawione dane ze wszystkich budów