fbpx
 

Integracja

Współpraca TelkomBud z oprogramowaniem zewnętrznym

Integracja systemu TelkomBud

W miarę zwiększania się złożoności systemów informatycznych i obejmowania przez nie coraz to nowych dziedzin biznesu, integracja systemów nabiera coraz większego znaczenia. Poniżej przedstawiamy warianty współpracy systemu TelkomBud z oprogramowaniem zewnętrznym często występującym u naszych klientów.

Finanse
ERP Optima

Import/Eksport faktur wraz z księgowaniem na konta. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem pliku XML wg standardu do pracy rozproszonej Comarch ERP Optima.

Symfonia Handel, Finanse i Księgowość

Import/Eksport faktur i rachunków wraz z księgowaniem na konta. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem pliku TXT wg standardu firmy SAGE.

Rachmistrz, Subiekt, Rewizor

Import/Eksport faktur wraz z księgowaniem na konta. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików EPP opartych na standardzie EDI++.

WF FaKir

Import/Eksport faktur wraz z księgowaniem na konta. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem pliku w standardzie XML.

MS Excel

Import/Eksport plików o dowolnym układzie kolumn następujących danych: faktury, rachunki, noty obciążeniowe, dokumenty wewnętrzne, zapisy kasowo-bankowe, delegacje.

OpenOffice Calc

Import/Eksport plików o dowolnym układzie kolumn następujących danych: faktury, rachunki, noty obciążeniowe, dokumenty wewnętrzne, zapisy kasowo-bankowe, delegacje.

Bankowość elektroniczna
  • Polecenia przelewów krajowych PLI wykorzystywanych dla importu zleceń krajowych do systemów bankowości elektronicznej.
  • Import wyciągów bankowych w standardzie MT940.
  • Import wyciągów bankowych z plików MS Excel o dowolnym układzie kolumn.
e-deklaracje

Generacja plików JPK: JPK_FA, JPK_VAT, JPK_WB.

Flota samochodowa
MyCar TEKOM

Monitoring GPS. Integracja poprzez API (Web Service). Automatyczna aktualizacja stanów liczników oraz ewidencji przebiegu pojazdów. https://tekom.pl

PRONAL

Monitoring GPS. Integracja poprzez API (Web Service). Automatyczna aktualizacja stanów liczników oraz ewidencji przebiegu pojazdów. https://pronal.com.pl

Track GPS

Monitoring GPS. Integracja poprzez API (Web Service). Automatyczna aktualizacja stanów liczników oraz ewidencji przebiegu pojazdów. https://www.trackgps.pl

ORLEN

Import tankowań pojazdów i innych transakcji dokonanych na stacjach ORLEN. Import danych odbywa się za pośrednictwem pliku XLS w standardzie opracowanym przez ORLEN.

BP

Import tankowań pojazdów i innych transakcji dokonanych na stacjach BP. Import danych odbywa się za pośrednictwem pliku XLS w standardzie opracowanym przez koncern BP.

Shell

Import tankowań pojazdów i innych transakcji dokonanych na stacjach Shell. Import danych odbywa się za pośrednictwem pliku XLS w standardzie opracowanym przez koncern Shell.

LOTOS

Import tankowań pojazdów i innych transakcji dokonanych na stacjach LOTOS. Import danych odbywa się za pośrednictwem pliku XLS w standardzie opracowanym przez koncern LOTOS.

DKV

Import tankowań pojazdów i innych transakcji dokonanych na stacjach DKV. Import danych odbywa się za pośrednictwem pliku XLS w standardzie opracowanym przez koncern DKV.

CIRCLE K (Statoil)

Import tankowań pojazdów i innych transakcji dokonanych na stacjach CIRCLE K. Import danych odbywa się za pośrednictwem pliku XLS w standardzie opracowanym przez koncern CIRCLE K.

UTA

Import tankowań pojazdów i innych transakcji dokonanych na stacjach UTA. Import danych odbywa się za pośrednictwem pliku XLS w standardzie opracowanym przez koncern UTA.

Telefony
Polkomtel

Import elektronicznych bilingów otrzymywanych od operatora Polkomtel.

Orange

Import elektronicznych bilingów otrzymywanych od operatora Orange.

MS Excel

Import bilingów z pliku XLS.

Wykonawstwo
NORMA

Import kosztorysu z plików w formacie ATH i GTM. Kosztorysy są importowane wraz z nakładami i materiałami.

ZUZIA

Import kosztorysu z plików w formacie: XLS, ZGM, XML. Kosztorysy są importowane wraz z nakładami i materiałami.

RODOS

Import kosztorysu z plików z programu kosztorysowego RODOS wg standardu RDS.

.

MS Excel

Import/Eksport plików o dowolnym układzie kolumn następujących danych: oferty, budowy, kosztorysy, harmonogramy, materiały, plan i karty pracy.

OpenOffice Calc

Import/Eksport plików o dowolnym układzie kolumn następujących danych: oferty, budowy, kosztorysy, harmonogramy, materiały, plan i karty pracy.

Nieruchomości
MODBUS

Zdalny odczyt liczników poprzez protokół komunikacyjny MODBUS.

MS Excel

Import/Eksport danych takich jak: nieruchomości, grunty, liczniki, odczyty liczników, umowy najmu.

OpenOffice Calc

Import/Eksport danych takich jak: nieruchomości, grunty, liczniki, odczyty liczników, umowy najmu.

Kadry
ERP Optima

Import/Eksport danych kadrowych takich jak: ewidencja czasu pracy, nieobecności, plan pracy.

Symfonia
  • Import pozycji list płac.
  • Import kalendarzy z pliku XML.

Wszystkie moduły systemu TelkomBud wymieniają dane (import/eksport) z plikami:

  • MS Excel (xls, xlsx)
  • OpenOffice Calc
  • CSV
  • XML
  • PDF