fbpx
 

Program Preliminarz

TelkomBud do zarządzania terminami

Program Preliminarz służy do zarządzania zdarzeniami i terminami wraz z alertami: e-mail, SMS o zbliżających się terminach. Umożliwia również planowanie budżetu – kosztów i sprzedaży. Jest narzędziem, które może funkcjonować jako integralny kalendarz firm i instytucji.

Preliminarz jako kalendarz

 • Terminarz posiadający cztery tryby widoku: dzień, tydzień, miesiąc, zestawienie.
 • Planowanie powtarzających się terminów (cyklicznych): dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne z możliwością ustawieniu interwału.
 • Dokładne opisy terminów za pomocą pól edycji formularza.
 • Nadawanie praw dostępu do poszczególnych terminów.
 • Wyszukiwanie terminów wg wielu kryteriów.
 • Wydruk kalendarza.

 

Preliminarz do planowania budżetów

 • Planowanie budżetów czasowych: kosztów i sprzedaży.
 • Planowanie budżetów okresowych (cyklicznych): codziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie.
 • Raporty w module Finanse umożliwiają analizę i kontrolę stopnia realizacji zaplanowanych budżetów.

 

Preliminarz do zarządzania realizacją zadań

 • Pozycja preliminarza jako zadanie do realizacji przypisane do: pracowników, jednostek organizacyjnych, działów.
 • Preliminarz obsługuje zadania mniej złożone niż w module Wykonawstwo.
 • Check Lista umożliwia podział zadania na czynności do realizacji. Wykonanie zadania uzależnione od wykonania wszystkich czynności z check listy.
 • Filtrowanie zadań umożliwia otrzymanie dowolnych zestawień i raportów realizowanych zadań.

 

Alerty i przypomnienia

 • Alerty i przypomnienia o zbliżających się terminach wysyłane w postaci: e-mail, SMS lub komunikatu pojawiającego się na ekranie po zalogowaniu do programu..
 • Adresatami alertów mogą być zarówno pracownicy wewnętrzni jak i osoby kontaktowe zewnętrzne.