fbpx
 

Program do rozliczania robocizny

System TelkomBud do rozliczania robocizny pracowników

Oprogramowanie do rozliczania robocizny pracowników na realizowanych zadaniach, zleceniach i budowach. Program rozlicza: godziny normatywne, nadgodziny 50% i 100%, pracę w porze nocnej oraz pracę w dni świąteczne. Na podstawie wprowadzonych godzin nalicza koszty robocizny. Pozwala optymalizować przydział pracowników do zadań poprzez monitorowanie i kontrolę obciążenia planowanego i rzeczywistego.

Angaż

 • Każdy pracownik ma przypisane warunki zatrudnienia na które składają się: okres zatrudnienia, angaż godzinowy na każdy dzień, wynagrodzenie miesięczne lub stawkę godzinową, wymiar urlopu na dany rok.
 • Angaż stanowi bazę do której odnoszą się mechanizmy: kontroli obciążenia, obliczania nadgodzin, praca w porze nocnej i w dni świąteczne.
 • Zbiorcze uzupełnianie angażu pozwala ten sam angaż przypisać do wielu pracowników.
 • Kopiowanie angażu pozwala szybko ustawić angaż wg innego pracownika.
 • Stawki za zdarzenia pozwalają określić w angażu jaki będzie koszt określonych zdarzeń np: delegacje itp.

 

Plan pracy

 • Planowanie robocizny poprzez przypisanie godzin pracy do zadań, budów czy zleceń.
 • Naliczanie planowanego kosztu robocizny.
 • Obciążenie planowane z kontrolą przeciążeń lub niedociążeń.
 • Planowanie urlopu z kontrolą salda wg wymiaru urlopu.
 • Wydruki czasowe zaplanowanej robocizny w celach informacyjnych dla pracowników.

 

Karty pracy

 • Rejestracja rzeczywistej robocizny poprzez rozpisanie czasu pracy pracowników na realizowanych zadaniach, budowach czy zleceniach.
 • Możliwość rozbicia jednego dnia na kilka zadań.
 • Przydział dodatków pieniężnych: premie, delegacje itp.
 • Opcja pobierania danych z wcześniej wypełnionego planu pracy zaoszczędza czas na wpisywanie tych samych informacji.
 • Zbiorcze wprowadzanie robocizny pozwala seryjnie wprowadzić godziny dla całej brygady, zespołu czy jednostki organizacyjnej.
 • Monitorowanie obciążenia robocizny pracownika jako stosunek godzin rzeczywistych do angażu.
 • Naliczanie nadgodzin 50% i 100%.
 • Naliczanie dodatków za pracę w porze nocnej.
 • Naliczanie dodatków za pracę w dni świąteczne.
 • Rejestracja urlopów.
 • Rejestracja zdarzeń: zwolnienia chorobowe, delegacje itp.

 

Raporty i zestawienia

 • Zestawienie kart pracy umożliwiające wydruk szczegółowy poszczególnych pozycji robocizny z możliwością filtrowania m.in wg: pracownika, daty.
 • Czasochłonność zasobów – zestawienie zbiorcze robocizny prezentujące poszczególnych pracowników i zestawienie sumarycznej liczby godzin, nadgodzin i kosztów.
 • Harmonogram pracy – macierz robocizny planowanej i rzeczywistej