fbpx

Schematy księgowań

Automatyczne księgowanie i dekretacja dokumentów wg schematów

Schematy księgowań w module Księgowość systemu TelkomBud umożliwiają automatyczną dekretację dokumentów kosztowych i sprzedażowych na podstawie konta księgowego oraz automatyczne księgowanie na podstawie dekretacji. W systemie TelkomBud istnieje zasadniczy podział na: dekretację i księgowanie. Dekretacja to przypisanie kosztu lub sprzedaży do: budowy, zasobu, nieruchomości, jednostki organizacyjnej, pracownika. Księgowanie to przypisanie kosztu lub sprzedaży do konta księgowego po odpowiedniej stronie (Wn, Ma).

Definiowanie schematu księgowań

 

Schemat księgowań przypisujemy do każdego konta księgowego indywidualnie. W tym celu należy otworzyć plan kont w menu: Księgowość -> Plan kont i klikając prawym przyciskiem myszki na odpowiednim koncie wybieramy polecenie Schematy księgowań. W otwartym oknie schematów dodajemy nowy schemat klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając polecenie Dodaj. Nastąpi otwarcie poniższego formularza w którym przypisujemy do konta księgowego dekrety.

 

Formularz definiowania schematu księgowań

 

 

Należy również pamiętać o wykluczeniu pozycji, które nie mają być uwzględniane w schematach księgowań. Wchodząc w menu Księgowość -> Ustawienia -> Zaawansowane zaznaczamy pozycje, które system będzie pomijał przy automatycznym księgowaniu czy dekretacji (tak jak na poniższym zrzucie ekranu).

 

Wykluczenie pozycji, które nie będą uwzględniane w schematach księgowań

Automatyczne księgowanie wg schematu księgowań

 

Automatyczne księgowanie wg schematu księgowań polega na przypisaniu przez system konta księgowego do pozycji dekretacji na podstawie wprowadzonych dekretów takich jak: budowa, jednostka organizacyjna, pracownik, zasób, nieruchomość, przedmiot kosztowo-sprzedażowy. Automatyczne księgowanie wg schematu może dokonywać się w kilku miejscach programu:

  • Bezpośrednio w formularzu dekretacji. Po uzupełnieniu odpowiednich dekretów system automatycznie uzupełni konto księgowe.
  • W ewidencji faktur, rachunków w menu: Edytuj -> Księgowanie zbiorczo wg schematów księgowych. Dla zaznaczonych w pierwszej kolumnie dokumentów system dokona automatycznego księgowania wg schematów.

Automatyczna dekretacja wg schematu księgowań

 

Automatyczna dekretacja wg schematu księgowań polega na przypisaniu przez system dekretów takich jak: budowa, jednostka organizacyjna, pracownik, zasób, nieruchomość, przedmiot kosztowo-sprzedażowy na podstawie wprowadzonego konta księgowego w pozycji dekretacji. Automatyczna dekretacja wg schematu może dokonywać się w kilku miejscach programu:

  • Bezpośrednio w formularzu dekretacji. Po uzupełnieniu odpowiednich dekretów system automatycznie uzupełni konto księgowe.
  • W ewidencji faktur, rachunków w menu: Edytuj -> Dekretacja zbiorczo wg schematów księgowych. Dla zaznaczonych w pierwszej kolumnie dokumentów system dokona automatycznej dekretacji wg schematów.