fbpx

Składniki wynagrodzenia pracownika

Najczęściej zadawane pytania do modułu Wykonawstwo

Dla każdego pracownika można dodać wynagrodzenie miesięczne (lub godzinowe) wraz ze składnikami wynagrodzenia. Na podstawie tych danych system TelkomBud przelicza koszty pracy (robocizny) na podstawie wypełnionych kart pracy. Każda obliczona wartość kart pracy (robocizny) jest rozbijana na składniki wynagrodzenia. Każdy ze składników wynagrodzenia posiada opcje, które pełnią określone funkcje podczas naliczania kart pracy:

  • Nie naliczaj nadgodziny – składnik nie będzie uwzględniony przy godzinach, które są nadgodzinami.
  • Dodatek – dodatkowa kwota naliczona wg kolumny Procent. Do każdego wpisu w karcie pracy będzie doliczana dodatkowa wartość wg podanego Procentu.
    Np: w danym wpisie w karcie pracy system naliczy kwotę 100 zł wg stawki miesięcznej lub godzinowej. W kolumnie Procent jest wartość 20%. Wtedy do kwoty 100 zł zostanie dodany dodatek w wysokości: 20% ze 100 zł = 20 zł. Czyli wartość całego wpisu będzie wynosiła 120 zł.
  • Dodatek bez nadgodzin – dodatkowa kwota naliczona wg kolumny Procent ale tylko dla godzin, które nie są nadgodzinami.