fbpx

Szablony dokumentów

Jak wygenerować dokument wg własnego szablonu ?

System TelkomBud posiada możliwość generacji dowolnych dokumentów wg własnych szablonów. Szablon dokumentu tworzymy w pliku MS Excel, który następnie podpinamy do systemu. Funkcjonalność ta jest dostępna w większości modułów.

 

Aby skonfigurować szablon dokumentu należy:

  • Przygotować w pliku MS Excel szablon dokumentu z wypełnionymi częściami stałymi. Części zmienne będą generowane przez system. Przykład szablonu przedstawiono poniżej:

 

Protokół odbioru

Przykład szablonu dokumentu dla protokołu odbioru

 

  • Otworzyć okno szablonów w menu Słowniki -> Dokumenty.
  • Aby dodać nowy szablon należy prawym przyciskiem myszki uruchomić polecenie: Dodaj.
  • W otwartym formularzu szablonu należy wczytać plik MS Excel wcześniej przygotowanego szablonu dokumentu poleceniem: Dodaj plik. Następnie w polu Nazwa dokumentu wpisujemy nazwę pod jaką będzie w systemie widoczny dany dokument. W dolnej tabeli w kolumnach: Kolumna i Wiersz wpisujemy odniesienia do komórek do których system ma generować dane. Po uzupełnieniu wszystkich danych zapisujemy szablon poleceniem Zatwierdź.

 

Formularz szablonu dokumentu

Formularz definiowania szablonu dokumentu

 

  • Zapisany szablon pojawi się na liście w oknie szablonów. Zamykamy okno szablonów poleceniem Zamknij. Szablon jest gotowy do użycia.
  • Aby wygenerować dokument wg szablonu należy w odpowiednim oknie, którego dotyczy szablon lewym przyciskiem myszki wybrać polecenie Dokumenty. Nastąpi otwarcie listy szablonów z której należy wygenerować dokument wybierając prawym przyciskiem myszki polecenie: Generuj dokument. Nastąpi otwarcie szablonu z wypełnionymi danymi. Dokument jest gotowy do wydruku lub zapisania jako plik.

 

Generacja dokumentu wg szablonu

Generacja dokumentu wg szablonu