fbpx
 

Program Zaopatrzenie

System TelkomBud do zaopatrzenia

Oprogramowanie do zarządzania procesem zaopatrzenia i realizacji zamówień. Plany zakupowe dla celów prognozy kosztowej. Zapotrzebowanie na asortyment. Zamówienia na zasoby do dostawców.

Składanie zamówień przez pracowników

  • Zamawianie produktów zdefiniowanych w Asortymencie modułu Zasoby.
  • Kontrola zamawianych produktów wg standardów.

 

Obsługa zamówień przez dział Administracji

  • Realizacja zamówień.
  • Zamówienia do dostawców.

 

Ewidencja zamówień 

  • Tabelaryczna ewidencja wszystkich zamówień.
  • Filtrowanie zamówień wg wielu kryteriów.
  • Wydruk zamówienia.

 

Plany zakupowe

  • Planowanie zakupów przez poszczególne działy firmy dla celów prognozy.
  • Składanie zamówień na podstawie planów zakupowych.