fbpx
 

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów i spraw

System TelkomBud wspiera elektroniczny obieg dokumentów w firmach i instytucjach. Pozwala uzyskać pełną automatyzację obiegu dokumentów oraz spraw w firmie. Elektroniczny Obieg Dokumentów pozwala na gromadzenie, kategoryzację, przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium. System zapewnia sprawną dystrybucję dokumentów oraz rejestrację ich obiegu. Dostęp do systemu zarówno poprzez aplikację jak i mobilny jest określony na zasadach uprawnień, z możliwością jednoczesnej pracy wielu osób na tym samym dokumencie. System umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie dowolnych procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji.

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Kreator graficzny dowolnych procesów pozwala użytkownikowi szybko i sprawnie zdefiniować dowolny proces elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Sprawy realizowane są wg wskazanych ścieżek elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Realizacja spraw elektronicznego obiegu dokumentów wg dostępnych metod: przyjęcie do realizacji, zatwierdzenie realizacji, przekaż dalej, odrzuć, odpowiedz na odrzucenie, akceptuj odrzucenie.
 • Każde zadanie procesu elektronicznego obiegu dokumentów może przyjmować jeden ze stanów: oczekujące na przyjęcie, w trakcie realizacji, zrealizowane, odrzucone. Po zrealizowaniu wszystkich zdań sprawa automatycznie przyjmuje stan zrealizowanej.
 • Automatyczna generacja spraw elektronicznego obiegu dokumentów w wyniku zajścia odpowiednich działań np: zamówienie do akceptacji, faktura do akceptacji, dokument do akceptacji itp.
 • Filtrowanie spraw i zadań elektronicznego obiegu dokumentów wg wielu kryteriów pozwala na szybie wyszukanie danych.
 • Obsługa dekretacji faktur i dokumentów – przypisanie kosztów do: realizowanych zadań, zasobów, pracowników, jednostek organizacyjnych, kategorii kosztowych.
 • Obsługa zastępstw. Jeżeli pracownika nie ma w pracy można ustawić jego zastępcę i wówczas pracownik zastępujący obsługuje sprawę.
 • Alerty o zadaniach oczekujących na przyjęcie i zadaniach odrzuconych w postaci: wiadomości e-mail, SMS oraz „migającej” ikonki w aplikacji.
 • Raport wykonania sprawy elektronicznego obiegu dokumentów prezentujący wszystkie czynności w ramach sprawy wraz z: pracownikiem realizującym czynność, datą wykonania.
 • Dostęp mobilny e-EOD. Dostęp do elektronicznego obiegu dokumentów przez przeglądarkę internetową. Funkcjonalność umożliwia wieloplatformowy dostęp do modułu poprzez np: smartfony, tablety, telefony itp.
 • Kreator dokumentów elektronicznego obiegu dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących spraw i zadań wg szablonu użytkownika.
 • Eksport ewidencji spraw i zadań do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do elektronicznego obiegu dokumentów.