fbpx
 

Program do ewidencji środków trwałych

System TelkomBud do ewidencji środków trwałych

Oprogramowanie do ewidencji środków trwałych służy do ewidencjonowania oraz zarządzania środkami trwałymi obejmując cały proces obiegu środka trwałego w firmach i organizacjach: przyjęcie na stan wartości początkowej, amortyzację, zmianę wartości środka trwałego oraz likwidację i sprzedaż środka trwałego. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych. System współpracuje ze wszystkimi czytnikami, które można podłączyć do komputera.

Ewidencja środków trwałych

 • Ewidencja środków trwałych zawiera zbiór wszystkich środków trwałych wg KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych).
 • Kompozytor kolumn ewidencji pozwala skonfigurować dowolny widok ewidencji.
 • Filtrowanie środków trwałych wg wielu kryteriów pozwala uzyskać dowolne zestawienie środków trwałych.
 • Środki trwałe mogą znajdować się na stanie pracowników lub na stanie magazynów (hale, garaże, itp).
 • Import środków trwałych z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV

 

Amortyzacja środków trwałych

 • Amortyzacja środków trwałych wg dwóch metod: liniowej i dygresywnej.
 • Stawka amortyzacji pobierana wg KŚT z możliwością zmiany.
 • Ewidencja środków trwałych – możliwość wyszczególnienia danych amortyzacji takich jak: wartość rat amortyzacyjnych, wartość rat amortyzacyjnych narastająco, wartość netto środka trwałego.
 • Zestawienia i wydruki planu amortyzacji.

 

Karta środka trwałego

 • Karta środka trwałego zawiera całą historię operacji dokonanych na środku trwałym: przyjęcie na stan, zmiana wartości (zwiększenie, zmniejszenie), likwidacja środka trwałego.
 • Dokumenty OT (przyjęcie środka trwałego na stan z wartością początkową).
 • Dokumenty WT (zmiana wartości środka trwałego o wartość ulepszenia).
 • Dokumenty LT (likwidacja środka trwałego).
 • Dokumenty handlowe (faktury, rachunki) środka trwałego.

 

Kody kreskowe

 • Automatyczne przypisywanie kodu kreskowego zeskanowanego czytnikiem do zasobów.
 • Automatyczne wyszukiwanie i filtrowanie materiałów wg kodów kreskowych zeskanowanych czytnikiem.