fbpx
 

Program do harmonogramowania

TelkomBud do harmonogramów

Oprogramowanie do harmonogramowania oraz planowania zadań. Pozwala w prosty i przejrzysty sposób planować oraz analizować realizację zadań w stosunku do planu. Umożliwia rejestrację zaawansowania procentowego i zakresowego dla każdego etapu harmonogramu z możliwością prezentacji na wykresie Gaantt’a. Harmonogramowanie wchodzi w skład modułu Wykonawstwo systemu TelkomBud.

Harmonogram zadania

 • Zbiór etapów składających się na harmonogram zadania.
 • Słownik standardowych etapów stanowi bazę do szybkiego i bezbłędnego tworzenie harmonogramów
 • Wagi zaawansowania etapów stanowią bazę do wyznaczania zaawansowania poszczególnych etapów oraz całego zadania
 • Przypisywanie zdefiniowanych kalendarzy do poszczególnych etapów pozwala precyzyjnie określać planowany czas realizacji etapu
 • Zakres etapu planowany i zrealizowany
 • Termin etapów planowany i rzeczywisty
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Diagram Gantt’a

 • Wszystkie etapy są przedstawione graficznie na wykresie w funkcji czasu trwania.
 • Prezentacja planu i realizacji harmonogramu na jednym diagramie.
 • Prezentacja stopnia zaawansowania etapów harmonogramu.
 • Prezentacja dni wolnych podczas realizacji etapu harmonogramu.
 • Prezentacja zasobów realizujących dany etap harmonogramu.
 • Zmiana skali czasu harmonogramu.
 • Prezentacja wszystkich zadań na jednym diagramie.
 • Funkcja drukowania harmonogramu na diagramie Gantt’a.

 

Budżet harmonogramu

 • Określanie budżetu finansowego dla etapów harmonogramu.
 • Rejestracja kosztów rzeczywistych (faktury, rachunki, listy płac, koszt pracy sprzętu) dla etapów harmonogramu.
 • Monitorowanie oraz kontrola stopnia wykorzystania budżetu finansowego.
 • Określanie budżetu czasowego dla etapów harmonogramu.
 • Rejestracja czasu realizacji harmonogramu (karty pracy pracowników).
 • Monitorowanie oraz kontrola stopnia wykorzystania budżetu czasowego.

 

Realizacja harmonogramu

 • Zakres etapów harmonogramu określa wymagany cel.
 • Każde działanie związane z etapem może być rejestrowane w formularzu realizacji etapu.
 • Monitorowanie i kontrola zaawansowania etapów rozumiane jako realizacja etapu w stosunku do założonego zakresu.

 

Edytory wspomagające tworzenie harmonogramów

 • Słownik standardowych etapów na podstawie których sprawnie można tworzyć harmonogramy.
 • Definiowanie szablonów harmonogramu.
 • Tworzenie harmonogramu na podstawie zdefiniowanych szablonów.
 • Automatyczne przesuwanie w czasie całego harmonogramu.