fbpx

Naliczanie powierzchni wspólnych

Powierzchnia netto, wspólna i brutto lokalu

Powierzchnia wspólna to powierzchnia ogólnie dostępna dla wszystkich najemców, obejmująca m. in: wejścia do budynku, recepcję, halle, przedsionki, korytarze oraz powierzchnie toalet, palarni i innych pomieszczeń pomocniczych dostępnych dla wszystkich lub części najmów. W module Nieruchomości systemu TelkomBud można przypisywać do lokalu powierzchnię wspólną wyliczoną wg własnych ustaleń lub skorzystać z automatycznego naliczenia przez system TelkomBud.

Manualne przypisanie powierzchni wspólnej

 

Aby przypisać powierzchnię wspólną do lokalu należy otworzyć okno ewidencji nieruchomości w menu: Ewidencje -> Nieruchomości. Powierzchnię wspólną przypisujemy w formularzu edycji lokalu (tak jak na poniższym zrzucie ekranu). Powierzchnia netto to bezpośrednia powierzchnia lokalu bez żadnych dodatków. Powierzchnia brutto to suma powierzchni netto i powierzchni wspólnej.

 

Manualne przypisanie powierzchni wspólnej w formularzu edycji lokalu

Automatyczne naliczenie powierzchni wspólnej

 

Aby system TelkomBud automatycznie naliczył powierzchnię wspólną lokalu na początku należy wprowadzić taką powierzchnię wspólną do ewidencji nieruchomości zaznaczając w formularzu edycji lokalu opcję: Powierzchnia wspólna (tak jak na poniższym zrzucie ekranu).

 

Wprowadzenie powierzchni wspólnej do ewidencji nieruchomości

 

Po wprowadzeniu powierzchni wspólnej klikamy prawym przyciskiem myszki na wprowadzonej pozycji i z dostępnego menu wybieramy polecenie: Użytkownicy powierzchni wspólnej. Nastąpi otwarcie poniższego formularza w którym należy zaznaczyć, lokale, które korzystają z danej powierzchni wspólnej:

 

Przypisanie użytkowników powierzchni wspólnej

 

Po takim przypisaniu system automatycznie naliczy dla każdego lokalu powierzchnię wspólną proporcjonalną do powierzchni danego lokalu.

PRZYKŁAD. Załóżmy powierzchnię wspólną: klatkę schodową o powierzchni 15 m2. Z powierzchni tej korzystają trzy lokale:

– lokal nr 21 o powierzchni 37 m2,

– lokal nr 22 o powierzchni 69 m2,

– lokal nr 23 o powierzchni 46 m2.

System naliczy powierzchnię wspólną dla poszczególnych lokali wg poniższych reguł:

– powierzchnia wspólna dla lokalu nr 21 = 15 m2 * {37 m2 / (37 m2 + 69 m2 + 46 m2)} = 3,65 m2

– powierzchnia wspólna dla lokalu nr 22 = 15 m2 * {69 m2 / (37 m2 + 69 m2 + 46 m2)} = 6,81 m2

– powierzchnia wspólna dla lokalu nr 23 = 15 m2 * {46 m2 / (37 m2 + 69 m2 + 46 m2)} = 4,54 m2