fbpx
 

Oprogramowanie dla firm szkoleniowych

System TelkomBud dla firm szkoleniowych

Oprogramowanie dedykowane dla firm szkoleniowych świadczących usługi szkoleniowe w przedsiębiorstwach, korporacjach oraz wszelkiego rodzaju organizacjach. Program obsługuje cały proces przeprowadzania szkoleń obejmujący: zgłaszanie potrzeb szkoleniowych, planowanie i realizacja szkoleń, ankiety oceny szkoleń oraz analiza kosztów szkolenia.

Potrzeby szkoleniowe

  • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników.
  • Potrzebę szkoleniową może zgłosić sam pracownik jak i jego przełożony.
  • Automatyczne informowanie przełożonych o zgłoszonych potrzebach szkoleniowych – wysłanie wiadomości e-mail.
  • Szacowany koszt szkolenia dla celów prognozy.

 

Planowanie szkoleń

  • Akceptacja potrzeb szkoleniowych przez przełożonych.
  • Automatyczne informowanie pracowników o zaakceptowanych potrzebach  szkoleniowych – wysłanie wiadomości e-mail.
  • Planowanie szkolenia – przypisanie szkolenia do odpowiedniej grupy szkoleniowej.
  • Automatyczne informowanie pracowników o zaplanowanym szkoleniu – wysłanie wiadomości e-mail.
  • Ewidencja wszystkich pracowników dla których zgłoszono potrzeby szkoleniowe lub dla których zaplanowano szkolenie.
  • Filtrowanie danych wg wielu parametrów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
  • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Szkolenia 

  • Organizowanie grup szkoleniowych na podstawie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych.
  • Każda grupa jest równoznaczna z przeprowadzanym szkoleniem.
  • Ewidencja szkoleń.
  • Filtrowanie danych wg wielu parametrów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
  • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.
  • Uczestnicy szkolenia: obecność, termin ważności szkolenia.
  • Zaawansowane mechanizmy filtrowania danych wg wielu kryteriów.
  • Lista obecności.

 

Ocena szkolenia

  • Ankiety oceny szkolenia.
  • Analiza oceny szkolenia.

 

Ocena efektywności szkolenia

  • Ankiety oceny efektywności szkolenia.
  • Analiza oceny efektywności szkolenia.

 

Trenerzy wewnętrzni

  • Baza pracowników firmy uprawnionych do przeprowadzania szkoleń wraz z zakresem szkoleń do przeprowadzania których jest uprawniony dany pracownik.
  • Filtrowanie danych po wielu kryteriach.
  • Eksport danych do pliku Excel.

 

Ośrodki szkoleniowe

  • Baza ośrodków w których organizowane są szkolenia.
  • Wyposażenie ośrodków szkoleniowych.
  • Filtrowanie danych po wielu kryteriach (m.in po: wyposażeniu, koszcie wyposażenia).
  • Eksport danych do pliku Excel.

 

Raporty

  • Monitorowanie terminów ważności szkoleń.
  • Analiza kosztów szkolenia.
  • Osoby nieobecne na szkoleniu.

 

Ścieżki szkoleniowe

  • Przypisanie wymaganych szkoleń do stanowisk.
  • Monitoring przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich pracowników będących na danym stanowisku.

 

Budżet szkoleniowy pracowników

  • Przydzielenie budżetu szkoleniowego dla poszczególnych pracowników.
  • Kontrola wykorzystanego budżetu.

 

Umowy lojalnościowe

  • Ewidencjonowanie umów lojalnościowych zawartymi z pracownikami z wyszczególnieniem terminu obowiązywania oraz kwoty lojalnościowej.

Kontrola kwoty pozostałej do amortyzacji.