fbpx
 

Oprogramowanie dla firm szkoleniowych

System TelkomBud dla firm szkoleniowych

Oprogramowanie dedykowane dla firm szkoleniowych świadczących usługi szkoleniowe w przedsiębiorstwach, korporacjach oraz wszelkiego rodzaju organizacjach. Program obsługuje cały proces przeprowadzania szkoleń obejmujący: zgłaszanie potrzeb szkoleniowych, planowanie i realizacja szkoleń, ankiety oceny szkoleń oraz analiza kosztów szkolenia.

Potrzeby szkoleniowe

 • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników.
 • Potrzebę szkoleniową może zgłosić sam pracownik jak i jego przełożony.
 • Automatyczne informowanie przełożonych o zgłoszonych potrzebach szkoleniowych – wysłanie wiadomości e-mail.
 • Szacowany koszt szkolenia dla celów prognozy.

 

Planowanie szkoleń

 • Akceptacja potrzeb szkoleniowych przez przełożonych.
 • Automatyczne informowanie pracowników o zaakceptowanych potrzebach  szkoleniowych – wysłanie wiadomości e-mail.
 • Planowanie szkolenia – przypisanie szkolenia do odpowiedniej grupy szkoleniowej.
 • Automatyczne informowanie pracowników o zaplanowanym szkoleniu – wysłanie wiadomości e-mail.
 • Ewidencja wszystkich pracowników dla których zgłoszono potrzeby szkoleniowe lub dla których zaplanowano szkolenie.
 • Filtrowanie danych wg wielu parametrów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Szkolenia 

 • Organizowanie grup szkoleniowych na podstawie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych.
 • Każda grupa jest równoznaczna z przeprowadzanym szkoleniem.
 • Ewidencja szkoleń.
 • Filtrowanie danych wg wielu parametrów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.
 • Uczestnicy szkolenia: obecność, termin ważności szkolenia.
 • Zaawansowane mechanizmy filtrowania danych wg wielu kryteriów.
 • Lista obecności.

 

Ocena szkolenia

 • Ankiety oceny szkolenia.
 • Analiza oceny szkolenia.

 

Ocena efektywności szkolenia

 • Ankiety oceny efektywności szkolenia.
 • Analiza oceny efektywności szkolenia.

 

Trenerzy wewnętrzni

 • Baza pracowników firmy uprawnionych do przeprowadzania szkoleń wraz z zakresem szkoleń do przeprowadzania których jest uprawniony dany pracownik.
 • Filtrowanie danych po wielu kryteriach.
 • Eksport danych do pliku Excel.

 

Ośrodki szkoleniowe

 • Baza ośrodków w których organizowane są szkolenia.
 • Wyposażenie ośrodków szkoleniowych.
 • Filtrowanie danych po wielu kryteriach (m.in po: wyposażeniu, koszcie wyposażenia).
 • Eksport danych do pliku Excel.

 

Raporty

 • Monitorowanie terminów ważności szkoleń.
 • Analiza kosztów szkolenia.
 • Osoby nieobecne na szkoleniu.

 

Ścieżki szkoleniowe

 • Przypisanie wymaganych szkoleń do stanowisk.
 • Monitoring przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich pracowników będących na danym stanowisku.

 

Budżet szkoleniowy pracowników

 • Przydzielenie budżetu szkoleniowego dla poszczególnych pracowników.
 • Kontrola wykorzystanego budżetu.

 

Umowy lojalnościowe

 • Ewidencjonowanie umów lojalnościowych zawartymi z pracownikami z wyszczególnieniem terminu obowiązywania oraz kwoty lojalnościowej.

Kontrola kwoty pozostałej do amortyzacji.