fbpx
 

Program do Cashflow

Narzędzie do tworzenia Cashflow

Raport Cashflow przepływów pieniężnych firmy jest kluczowym narzędziem do planowania kosztów inwestycji oraz źródeł ich finansowania w czasie. Raport przepływów pieniężnych Cashflow – w odróżnieniu od pozostałych elementów sprawozdania finansowego – nie zawiera wartości szacunkowych, ale wartości przepływów pieniężnych, które miały miejsce w rzeczywistości. Ten element czyni Cashflow bardziej rzetelnym i użytecznym źródłem informacji finansowych niż dane szacunkowe. System TelkomBud posiada funkcję do raportowania Cashflow na podstawie wprowadzonych danych w preliminarzu (dane planowane) oraz faktur, kart prac, dokumentów magazynowych (dane rzeczywiste). Istotną funkcją systemu jest możliwość raportowania Cashflow w dowolnym odcinku czasowym.

Cashflow

  • Prezentacja w raporcie Cashflow danych planowanych i rzeczywistych.
  • Dane planowane (koszty i sprzedaż) wprowadzamy w Preliminarzu. Automatyczna generacja danych w preliminarzu wg harmonogramu.
  • Dane rzeczywiste to: faktury, rachunki, noty obciążeniowe, karty pracy pracowników i sprzętu, koszty i sprzedaż wewnętrzna, obieg materiałowy.
  • Raport Cashflow w różnych odcinkach czasu: dzień, tydzień, miesiąc kwartał.
  • Raport Cashflow wg różnych MPK (miejsce powstania kosztów) pozwala na badanie przepływów finansowych względem: budowy, zasobu, pracownika, jednostki organizacyjnej, nieruchomości, klienta, firmy macierzystej.
  • Graficzna prezentacja wyników raportu Cashflow na wykresach.
  • Prezentacja danych bezwzględna i względna (narastająca).