fbpx
 

Program do kart drogowych

Karty drogowe w systemie TelkomBud

Program do kart drogowych TelkomBud jest narzędziem do elektronicznej generacji karty drogowej, która stanowi bieżący zapis zadań kierowcy w danym dniu oraz dokonywanego w tym dniu przebiegu pojazdu, wykonanych rzeczywiście zadań, ilości zużytego paliwa, ilości przewiezionego ładunku, czasu pracy, oraz wszelkich innych wydarzeń dotyczących eksploatacji pojazdu. Karta drogowa stanowi obraz pracy pojazdu lub maszyny w danym dniu. Jest ona podstawą do kontroli zadań przewozowych, obliczania zarobków kierowcy, rozliczania kierowcy z pobranego paliwa itp. Zapisy w karcie drogowej są podstawą dla dalszych, bardziej ogólnych ocen pracy pojazdu oraz sporządzania sprawozdań eksploatacyjnych.

Wypełnianie karty drogowej

 

Kartę drogową uzupełniamy w karcie pracy wypełniając ją dla wskazanego pojazdu czy sprzętu. Formularz karty drogowej jest dostępny zarówno z poziomu aplikacji Windows jak i przeglądarki internetowej dającej możliwość wypełniania karty drogowej z urządzeń mobilnych: smartfony, tablety, Apple Mac, itp.

Podczas wypełniania karty drogowej wprowadzamy następujące dane:

  • Pojazd, sprzęt, maszyna
  • Godziny eksploatacji pojazdu,
  • Przebieg [km],
  • Przewożony ładunek [t]
  • Opis trasy: skąd – dokąd

 

 

Wypełnianie karty drogowej

Wydruk karty drogowej

 

Na podstawie wprowadzony danych w formularzu karty drogowej jest dostępny wydruk karty drogowej. Wydruk jest dostępny w formularzu Uzupełnij kartę pracy dla danego dnia w menu: Karta drogowa.

 

Wydruk karty drogowej

Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT

 

Dane zgromadzone w karcie drogowej mogą być wykorzystane do generacji dokumentu Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT. Wydruk jest dostępny w formularzu Uzupełnij kartę pracy dla danego dnia w menu: Wydruk dla celów VAT.

 

Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT