fbpx

Zmiana powierzchni lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego

Rozliczanie czynszu i eksploatacji przy zmianie powierzchni lokalu

Moduł Nieruchomości systemu TelkomBud umożliwia rozliczanie czynszów i eksploatacji w przypadku gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana powierzchni lokalu. Sytuacja taka ma często miejsce w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi kiedy to najemcy w trakcie okresu rozliczeniowego adaptują dodatkową powierzchnię lub rezygnują z części powierzchni. W takiej sytuacji opłaty powinny być naliczane proporcjonalnie do okresu zajmowanej powierzchni.

Zmiana powierzchni lokalu

 

System posiada możliwość chronologicznej rejestracji powierzchni lokalu. Aby ustawić okresy zmiany powierzchni należy w menu: Ewidencje -> Nieruchomości dla powierzchni danego lokalu kliknąć prawym przyciskiem myszki w menu: Historia jednostki rozliczeniowej (tak jak na poniższym zrzucie ekranu). Nastąpi otwarcie okna w którym można ustawiać chronologię powierzchni lokalu klikając prawym przyciskiem myszki i z dostępnego menu wybierając odpowiednie polecenia: Dodaj, Edytuj lub Usuń jeżeli chcemy usunąć zmianę powierzchni.

 

Chronologiczna zmiana powierzchni lokalu

Rozliczanie zmiany powierzchni w umowach najmu

 

Podczas naliczania opłat uzależnionych od powierzchni System automatycznie naliczy proporcjonalnie do zmian nową powierzchnię uzależnioną od liczby dni w których zmiana powierzchni obowiązywała. System dopuszcza dowolną ilość zmian powierzchni w okresie rozliczeniowym.

PRZYKŁAD. Załóżmy okres rozliczeniowy od 1 do 30 czerwca i chronologię zmian powierzchni tak jak w powyższym zrzucie ekranu:

– przez 19 dni od 1 czerwca do 19 czerwca obowiązywała powierzchnia 60 m2,

– przez kolejne 11 dni od 20 czerwca do 30 czerwca obowiązywała powierzchnia 120 m2.

W celu naliczenia opłaty czynszowej System naliczy powierzchnię uwzględniając zmianę powierzchni w następujący sposób:

60 m2 * (19 dni / 30 dni) + 120 m2 * (11 dni / 30 dni) = 38 m2 + 44 m2 = 82 m2.

 

Rozliczenie zmiany powierzchni w umowie najmu

Rozliczanie zmiany powierzchni w umowach eksploatacyjnych

 

Analogicznie jak w umowach najmu również w umowach eksploatacyjnych System automatycznie przelicza powierzchnię uwzględniającą zmiany w danym okresie rozliczeniowym. Koszty mediów w takiej sytuacji są rozliczane na powierzchnię przeliczoną wg tych samych reguł co powyżej w umowach najmu.

PRZYKŁAD. Załóżmy okres rozliczeniowy od 1 do 30 czerwca i chronologię zmian powierzchni tak jak powyżej w umowach najmu. Mamy do rozliczenia fakturę kosztową za media na kwotę 2 500 zł. W przypadku lokalu nr 001 w którym nastąpiła zmiana powierzchni z 60 m2 na 120 m2 system nie będzie rozliczał kosztu wg ostatniej zmiany ale wg przeliczonej powierzchni czyli 82 m2. Oprócz lokalu, w którym nastąpiła zmiana powierzchni rozliczenie kosztu nastąpi również na dwa inne lokale:

– lokal nr 002 o powierzchni 90 m2,

– lokal nr 003 o powierzchni 60 m2.

System rozliczy fakturę kosztową za media wg poniższego:

Koszt rozliczony na lokal 001 = 2 500 zł * {82 m2 / (82 m2 + 90 m2 + 60 m2)} = 883,62 zł

Koszt rozliczony na lokal 002 =  2 500 zł * {90 m2 / (82 m2 + 90 m2 + 60 m2)} = 969,82 zł

Koszt rozliczony na lokal 003 =  2 500 zł * {60 m2 / (82 m2 + 90 m2 + 60 m2)} = 646,56 zł

 

Rozliczenie zmiany powierzchni w umowie eksploatacyjnej