fbpx
 

System rekrutacji pracowników

System TelkomBud do rekrutacji pracowników

System rekrutacji pracowników wspomaga proces rekrutacji pracowników w firmach i instytucjach w których kluczowym czynnikiem jest skuteczne. sprawne i efektywne przeprowadzanie pozyskiwania potrzebnego personelu. Ewidencja ofert pracy w powiązaniu z ewidencją kandydatów daje kompletną bazę przydatną w każdym dziale rekrutacyjnym oraz firmie prowadzącej outsourcing rekrutacyjny. Szybki dostęp do bazy kandydatów. Raporty i analizy pozwalają ocenić nie tylko kandydatów ale także skuteczność źródeł.

Oferty pracy

 • Ewidencja ofert pracy
 • Publikacja oferty pracy w pliku MS Word
 • Wykaz kandydatów oferty
 • Filtrowanie ofert wg wielu kryteriów wyszukiwania
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.

 

Kandydaci

 • Jedna, spójna, integralna ewidencja kandydatów dla całej firmy.
 • Dołączanie załączników kandydata typu: CV, list motywacyjny, itp.
 • Jeden kandydat może być związany z kilkoma ofertami pracy.
 • Planowanie zdarzeń w kalendarzu dla kandydata typu: rozmowa kwalifikacyjna, zaproszenie na rozmowę itp.
 • Automatyczne wysyłanie e-maili do kandydatów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym typu: odrzucenie oferty, zaproszenie na spotkanie, zaproszenie na spotkanie finalizujące, informacja o wstrzymanej rekrutacji.
 • Filtrowanie kandydatów wg wielu kryteriów wyszukiwania.
 • Import kandydatów z pliku MS Excel.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Kalendarz

 • Prezentacja zdarzeń rekrutacyjnych w różnych konfiguracjach: spis zdarzeń, dzień, tydzień, miesiąc.
 • Statusy zdarzeń (przeterminowane, nieprzeterminowane) umożliwiają skutecznie zarządzań terminami.

 

Raporty

 • Wskaźniki ofert pracy prezentują liczbę kandydatów o danym statusie dla każdej oferty pracy.
 • Efektywność źródeł pozwala dokonać analizy skuteczności źródeł ofert pracy (skąd otrzymaliśmy najwięcej kandydatów)