fbpx
 

Program Planowanie urlopów

System TelkomBud do planowania urlopów

Oprogramowanie wspomagające planowanie urlopów w przedsiębiorstwie. Planowanie urlopów przez pracowników wg przydzielonych sald urlopowych. Akceptacja planów urlopowych przez dział Kadry i Płace. Korygowanie planów urlopowych. Analizy wykorzystania urlopów w ujęciu tabelarycznym i graficznym.

Harmonogram

 • Planowanie czasu pracy pracowników wynikającego z angażu.
 • Kontrola poprawności harmonogramu.
 • Dwuetapowa akceptacja harmonogramu: przełożony oraz Dział Kadr.
 • Poprawnie wypełniony i zaakceptowany harmonogram jest punktem wejściowym do Ewidencji czasu pracy.

 

Ewidencja czasu pracy

 • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników bezpośrednio przez przełożonych.
 • Kontrola poprawności ewidencji czasu pracy.
 • Obsługa godzin nominalnych (wynikających z angażu) oraz nadgodzin.
 • Odbiór godzin nadliczbowych.
 • Obsługa zaplanowanych urlopów.
 • Automatyczne pobieranie danych z harmonogramu lub karty pracy.

 

Integracja z systemami kadrowymi funkcjonującymi u klienta

 • Import danych ewidencji czasu pracy do systemów:
 • IMPULS
 • CDN OPTIMA