fbpx
 

Program do zarządzania rekrutacją

System TelkomBud do zarządzania rekrutacją

Oprogramowanie do zarządzania rekrutacją stanowi dedykowane narzędzie do obsługi całego procesu rekrutacji począwszy od publikacji oferty pracy po: pozyskiwanie kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne, raporty i analizy. Narzędzie umożliwia pracę grupową wielu działów rekrutacyjnych co znacznie poprawia szybkość i efektywność procesu rekrutacji. Odpowiednie raporty i analizy pozwolą ocenić najbardziej efektywne oferty pracy oraz źródła publikacji ofert. Narzędzie dedykowane zarówno dla działów HR firm i instytucji przeprowadzających rekrutację wewnętrzną jaki i firm specjalizujących się w outsourcingu rekrutacyjnym.

Oferty pracy

 • Ewidencja ofert pracy
 • Publikacja oferty pracy w pliku MS Word
 • Wykaz kandydatów oferty
 • Filtrowanie ofert wg wielu kryteriów wyszukiwania
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.

 

Kandydaci

 • Jedna, spójna, integralna ewidencja kandydatów dla całej firmy.
 • Dołączanie załączników kandydata typu: CV, list motywacyjny, itp.
 • Jeden kandydat może być związany z kilkoma ofertami pracy.
 • Planowanie zdarzeń w kalendarzu dla kandydata typu: rozmowa kwalifikacyjna, zaproszenie na rozmowę itp.
 • Automatyczne wysyłanie e-maili do kandydatów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym typu: odrzucenie oferty, zaproszenie na spotkanie, zaproszenie na spotkanie finalizujące, informacja o wstrzymanej rekrutacji.
 • Filtrowanie kandydatów wg wielu kryteriów wyszukiwania.
 • Import kandydatów z pliku MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML

 

Kalendarz

 • Prezentacja zdarzeń rekrutacyjnych w różnych konfiguracjach: spis zdarzeń, dzień, tydzień, miesiąc.
 • Statusy zdarzeń (przeterminowane, nieprzeterminowane) umożliwiają skutecznie zarządzań terminami.

 

Raporty

 • Wskaźniki ofert pracy prezentują liczbę kandydatów o danym statusie dla każdej oferty pracy.
 • Efektywność źródeł pozwala dokonać analizy skuteczności źródeł ofert pracy (skąd otrzymaliśmy najwięcej kandydatów)