fbpx

Aktualizacje

AdministratorAnaliza i czyszczenie pamięci we wszystkich drzewach aplikacjiPoprawa błędu pamięciArchiwum ZakładoweRWA. Formularz edycji. Jeżeli dana pozycja nie jest powiązana z żadną teczką to aktywna edycja symbolu klasyfikacyjnegoRWA. Wprowadzenie referencji pozycji...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentówe-EOD. Pamięć kompozycji kolumne-TelkomBud. Kontener załączników. Dodanie: OtwórzProcesy EOD. Formularz personelu - dodanie opcji: Przełożony jednostki organizacyjnej na którą został zadekretowany dokument (dokumenty finansowe, rejestr dokumentów)Słowniki – Procesy....

Read More

AdministratorAdministrator - Konfiguracja systemu - Dostęp do użytkowników - pozycje „Bez ograniczeń” również wyświetlane kolorem tała tak jak z liczbą użytkownikówObsługa znaków: „” i & w generacji dokumentów do szablonów...

Read More

AdministratorEksport danych do Excel. Uwzględnienie separatora milionowegoPoprawa inicjalizacji tabel z miesiącami i datami. Nie powinny inicjalizowac się tylko i wyłącznie podczas wejścia do kalendarzyFinanseCashflow. Jeżeli na Nieskasyfikowane nie ma żadnych...

Read More

ModułZadanieAdministratorKompozytor kolumn. Przypisz kompozycję do wybranych użytkowników / wszystkich użytkowników. Opcja dostępna do użytkowników będącymi opiekunem modułu AdministratorArchiwum ZakładoweFormularz dokumentacji technicznej – pole: Data opracowania projektu – zmiana typu pola...

Read More