Author: Artur Szewczyk

Administrator Kartoteki – Pracownicy/ Legenda interaktywna na filtrowanieKontener załączników. Dodanie kolumny: Wielkość [MB] z sumowaniem w kolumnie FixedRowOptymalizacja naliczania kosztów rzeczywistych pracowników i innych zasobówPracownicy – Znajdź – zamiana typu filtru...

Read More

AdministratorHistoria zmian (nadanie, usunięcie) uprawnień rejestrowana z każdego poziomu: formularz uprawnień użytkownika, formularz uprawnień wszystkich użytkowników, kopiuj-wklej uprawnienia, nadane z jednostki org, nadane ze stanowiskaArchiwum ZakładoweWydruk etykiet teczek. Dodanie kategorii...

Read More

Administrator Import danych z plików Excel, Calc OpenOffice. Formularz pośredni – ustawienie formatu daty Uniwersalne formularze wyboru z możliwością wyboru wielu. Dodanie opcji: Zaznacz/Odznacz wszystkie Elektroniczny Obieg Dokumentów Alerty mailowe z załącznikami. Nazwy załączników...

Read More

Administrator Dodanie informacji o systemie operacyjnymFormularz nadawania uprawnień. Wygląd -> Cały wierszInwentaryzacja parametrów globalnychKonfiguracja personalna. Wiersze z ilością dostępnych licencji innym kolorem tłaKontrahenci – edycja zbiorcza – Nieaktywny – zaznacz/odznaczPracownicy. Wyślij...

Read More

Administrator Poprawa skalowania okien przy DPI > 100% Archiwum Zakładowe Ewidencja akt. Drukuj, Drukuj v2 – sortowanie wg sygnatury numerycznie: nr spisu, Lp Elektroniczny Obieg Dokumentów Ewidencja spraw i zadań EOD – dodanie kolumn: Sprzedawca...

Read More

Administrator Drzewo menu, Menu główne. Dodanie katalogu Ulubione w którym będą wyświetlane ulubiione pozycje z predefiniowanego menu drzewa Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – z poziomu formularzy Znajdź prezentacja również nieaktywnych kontrahentów Obsługa formuł...

Read More

Administrator Formularz kompozycji kolumn. Jeżeli konfiguracja jest domyślna to dodać frazę: (domyślna) Elektroniczny Obieg Dokumentów Ustawienia – Wydruk raportu wykonania – dodanie opcji <<CheckBox>> Drukuj na jednej stronie kilka spraw Zadania EOD. Dodanie kolumny:...

Read More

Administrator Formularz pracownika. Dodanie opcji wykluczających się opcji: Pobierz uprawnienia ze stanowiska, Pobierz uprawnienia z jednostki org. Zmiana lokalizacji opcji: Ustaw domyślną konfigurację kolumn Kontrahenci, Jednostki organizacyjne. Ustawienia generowanych dokumentów – obecne...

Read More

Administrator Kartoteki – Pracownicy. Dostęp wg jednostek organizacyjnych Uniwersalny formularz wyboru pracownika – dodanie filtru <<ComboBox>> Zaangażowanie Archiwum Zakładowe Spisy zdawczo odbiorcze. Drukuj strony tytułowe – powiększenie czcionki sygnatury Spisy zdawczo-odbiorcze. Dodanie opcji: Dokumentacja audiowizualna Spisy...

Read More