Author: Artur Szewczyk

Administrator Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji – w przypadku nowej miejscowości / poczty nie powinien inicjalizować: Państwo, Województwo, Powiat Archiwum Zakładowe Parametry archiwum. Tabele dokumentacji aktowej i technicznej. Dodanie funkcji Eksport wg...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Opcja umożliwiająca dekretację częściową przez klika bloków Wszystkie ewidencje w których występują kolumny: Etap EOD, Personel u którego znajduje się dokument. Poprawa w przypadku gdy jest otwartych...

Read More

Administrator Uniwersalne formularze wyboru <<ProShape>> - inicjalizacja kolumny <<ColCheck>> wg wartości w polu <<ProShape>>   Finanse Dokumenty finansowe – uzależnienie importu/eksportu do COMARCH, Symfonia, InsERT od parametrów globalnych Dokumenty finansowe sprzedażowe/kosztowe –...

Read More

Administrator ProStringGrid – Wygląd – Kolor komórki – zapamiętywanie kolorów niestandardowych   Finanse Eksport faktur do OPTIMA. <BAZA_DOC_ID>. Jeżeli w Znajdź jest wybrany Sprzedawca/Nabywca to jego bierzemy pod uwagę przy eksporcie...

Read More

Administrator Rozdzielenie struktur ProSetup od parametrów globalnych Usunięcie funkcji: FormatujCiagDoBazy, FormatujCiagDoFormularza Wydruki do PDF – Stopka – zamiast Licencjobiorcy dodać: wersję systemu Zmiana wywoływania zdalnej pomocy   Elektroniczny Obieg Dokumentów Alert migającej...

Read More

Administrator Optymalizacja ładowania ikonek alarmowych ProStringGrid – Wygląd - <<Check>> Wyśrodkuj nagłówek Uprawnienie: Kartoteki – Pracownicy – dane personalne i wynagrodzenie – przy braku tego uprawnienie powinny być niewidoczne w...

Read More

Administrator Konwersja wydruków do PDF Archiwum Zakładowe Dodanie nowego okna w menu: Edycja -> Rejestr wypożyczeń {pod Spisami zdaw-odb} – z filtrowaniem wg: daty wypożyczenia/zwrotu, pracownika, stanu: wypożyczona, zwrócona Ewidencja dokumentacji – wydruk –...

Read More

Administrator Formularz edycji pracownika + edycja zbiorcza – dodanie pola <<CheckBox>> Ustaw domyślną konfigurację kolumn. ProStringGrid -> Definiuj formuły – formularz formuły – dodanie (pod Format wyświetlania) nieobowiązkowego pola <<ComboBox>> Polaryzacja {dodatnia,...

Read More

Administrator <<PopupMenu>> Wygląd -> Kolor komórki. Opcje umożliwiająca zaznaczenie koloru: tylko dla zalogowanego, dla wszystkich Administrator -> Konfiguracja systemu -> GLOB_Administrator: dodanie i obsługa parametru: PomocZdalnaBrak. Przy włączonym tym parametrze niewidoczne: Pomoc...

Read More