fbpx

Author: Artur Szewczyk

FinanseWydruk faktury korekty - zamiast: „podpis odbiorcy” powinno być: „data i podpis odbioru faktury korygującej”KontrahenciKontrahenci – Znajdź – Zakres usług – możliwość filtrowania wg Tak/NieKontrahenci. Scalanie – w oknie dialogowym...

Read More

MODUŁZMIANYElektroniczny Obieg DokumentówAlerty mailowe. Poprawa redagowania aby nie ucinał treściBudowy – Otwórz – Sprawy EOD – Znajdź – inicjalizacja filtru BudowaFormularz formatu alertu mailowego. Obsługa danych z Rejestru dokumentów: Słownik...

Read More

AdministratorImport z plików. W przypadku znaków niezidentyfikowanych domyślne kodowanie Windows1250FinanseDekretacja. Mechanizm wykrywania różnicy podczas przesunięć materiałowychDwie metody obliczania VATu fakturyNaliczenia i rozliczenia. Automatyczna dekretacja dokumentów finansowych na jednostki organizacyjne lokaliKontrahenciRozrachunki...

Read More

ModułZadanieAdministratorKonfiguracja kompilatora Builder aby można było wybrać opcje kompilacji do 32bit i 64bitFinanseOptymalizacja kosztów wewnętrznychKontrahenciWindykacja, Kontrahenci -> Drukuj -> Informacja o stanie konta, Potwierdzenie salda. Kontrahenci – kolumny: Saldo, Saldo...

Read More

Administrator Administrator -> Logi. Dodanie kolumny: Adres IP   Historia zmian. Dodanie kolumny: Adres IP {za Użytkownikiem}   Kontener załączników .Dodanie kolumny: Adres IP {za Dodał} Elektroniczny Obieg Dokumentów Formularz dodania sprawy EOD – możliwość dołączenia załączników...

Read More

FinanseOpcja umożliwiająca drukowanie na fakturze zaległościWydruk dokumentów finansowych. Jeżeli po prawej stronie nie ma żadnych pozycji to Nabywca po prawej stronie rwównolegle ze SprzedawcąKontrahenciFormularz kontrahenta – Konta bankowe. Dodannie pierwszej...

Read More

Finanse Dekretacja podczas dodania dokumentu finansowego uzależniona od opcji Finanse -> Ustawienia   Formularz zapisu. Jeżeli nie ma odpowiadających pozycji w zakładkach: Dokumenty finansowe, Zapisy a są zdefiniowane schematy dekretacji odpowiadające danemu zapisowi...

Read More