fbpx

Author: Artur Szewczyk

Archiwum Zakładowe Wydruk spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji aktowej. Przywrócenie podsumowania (analogicznie jak przy dokumentacji akt osobowych) Wydruk strony tytułowej – znak teczki w takim formacie jak ustawiony w ewidencji Finanse Eksport płatności do PLI. Dodanie nowego...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Bezwzględne usuwanie sprawy EOD przez opiekuna modułu Elektroniczny Obieg Dokumentów Finanse Ewidencja faktur. Dodanie kolumn: Nr dokumentu PZ, Nr dokumentu WZ Finanse -> Ustawienia – nowa zakładka: Wydruk faktury. Konfiguracja wyglądu...

Read More

Archiwum Zakładowe Spisy zdawczo-odbiorcze. Podanie Podrodzaj spisu DA: Akta osobowe Ustawienia programu – Pliki – dodanie pola Katalog załączników Finanse Delegacje. Sprawdzenie funkcji Drukuj – obecnie po kliknięciu nie ma żadnej...

Read More

Administrator Administrator – Rejestr wysłanych maili – modyfikacje Pracownicy. Kopiuj-Wklej konfiguracje systemową – uwzględnienie kompozycji kolumn e-TelkomBud Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji – interakcja podczas wpisywania miejscowości i poczty – jeżeli...

Read More

Administrator Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji – w przypadku nowej miejscowości / poczty nie powinien inicjalizować: Państwo, Województwo, Powiat Archiwum Zakładowe Parametry archiwum. Tabele dokumentacji aktowej i technicznej. Dodanie funkcji Eksport wg...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Opcja umożliwiająca dekretację częściową przez klika bloków Wszystkie ewidencje w których występują kolumny: Etap EOD, Personel u którego znajduje się dokument. Poprawa w przypadku gdy jest otwartych...

Read More

Administrator Uniwersalne formularze wyboru <<ProShape>> - inicjalizacja kolumny <<ColCheck>> wg wartości w polu <<ProShape>>   Finanse Dokumenty finansowe – uzależnienie importu/eksportu do COMARCH, Symfonia, InsERT od parametrów globalnych Dokumenty finansowe sprzedażowe/kosztowe –...

Read More

Administrator ProStringGrid – Wygląd – Kolor komórki – zapamiętywanie kolorów niestandardowych   Finanse Eksport faktur do OPTIMA. <BAZA_DOC_ID>. Jeżeli w Znajdź jest wybrany Sprzedawca/Nabywca to jego bierzemy pod uwagę przy eksporcie...

Read More

Administrator Rozdzielenie struktur ProSetup od parametrów globalnych Usunięcie funkcji: FormatujCiagDoBazy, FormatujCiagDoFormularza Wydruki do PDF – Stopka – zamiast Licencjobiorcy dodać: wersję systemu Zmiana wywoływania zdalnej pomocy   Elektroniczny Obieg Dokumentów Alert migającej...

Read More

Administrator Optymalizacja ładowania ikonek alarmowych ProStringGrid – Wygląd - <<Check>> Wyśrodkuj nagłówek Uprawnienie: Kartoteki – Pracownicy – dane personalne i wynagrodzenie – przy braku tego uprawnienie powinny być niewidoczne w...

Read More