fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Definiowanie dodatkowych pól – obsługa: Nr kolejny, Pole wymagane, Separator (analogicznie jak w Rejestrze dokumentów) Finanse Ewidencja dokumentów finansowych – po dodaniu nowy dokument w ostatnim wierszu, podświetlony szarym tłem i widoczny...

Read More

Administrator Kontrahenci, Jednostki organizacyjne, Wygląd. Ustawienia generowanych dokumentów – zachowaj proporcje obrazu Menu główne w formie drzewa rozwijanego z dolnego przycisku (jako opcja) Finanse Ewidencja dokumentów finansowych – dodanie kolumn: Sprzedawca – nazwa skrócona,...

Read More

Kadry i Płace Pracownicy. Kopiuj/Wklej konfigurację systemową – nie powinien uwzględniać licencji przypisanych do użytkownika Archiwum Zakładowe Spisy zdawczo-odbiorcze, główny wykaz teczek. Dodanie kolumny Indeks Elektroniczny Obieg Dokumentów Po akceptacji etapu z opcją Dekretacja nie...

Read More