fbpx

Prognozowanie przepływów pieniężnych

Prognozowanie przepływów pieniężnych

System TelkomBud do prognozowania przepływów pieniężnych firmy jest kluczowym narzędziem do planowania kosztów inwestycji oraz źródeł ich finansowania w czasie. Prognozowanie przepływów pieniężnych – w odróżnieniu od pozostałych elementów sprawozdania finansowego – nie zawiera wartości szacunkowych, ale wartości przepływów pieniężnych, które miały miejsce w rzeczywistości. Ten element czyni raport prognozowania przepływów pieniężnych bardziej rzetelnym i użytecznym źródłem informacji finansowych niż dane szacunkowe. System TelkomBud posiada funkcję prognozowania przepływów pieniężnych na podstawie wprowadzonych danych w preliminarzu (dane planowane) oraz faktur, kart prac, dokumentów magazynowych (dane rzeczywiste). Istotną funkcją systemu jest możliwość raportowania przepływów pieniężnych w dowolnym odcinku czasowym.