fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Finanse Historia zmian Flota samochodowa Ewidencja pojazdów. Dodanie menu: Szkody (pod menu Naprawy i serwis) Ewidencja pojazdów. Używane opony – prezentacja wszystkich opon które dany pojazd miał kiedykolwiek zamontowane wraz z legendą kolorów używaną...

Read More

Flota samochodowa Formularz dodania naprawy. Inicjalizacja pól: Użytkownik, Stan licznika [km], [mtg] wg wybranego pojazdu Zasoby Naprawy i serwis. Kolumna zasób zawiera tylko nazwę zasobu. Dodanie kolumn za kolumną Zasób: Typ/Model, Nr inwentarzowy,...

Read More

Archiwum Zakładowe Import spisów zdawczo-odbiorczych z plików MS Excel Spisy zdawczo odbiorcze / Okno główne - dodanie kolumny: Wypożyczono. Finanse Analiza finansowa – wykres słupkowy – zasoby wyświetlać w formacie: nazwa + typ/model +...

Read More

Administrator Formularze edycji otwierane poprzez: dwuklik myszką, <<enter>> Funkcja Dodaj w <<MainMenu>> i  w <<PopupMenu>> Inicjalizacja formularzy – kursor (set focus) ustawia się na pierwszym polu od góry. Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych...

Read More

Administrator Dane o zatrudnieniu – formularz – dodanie sekcji automatycznie wypełniającej angaż w kalendarzu. Kalendarz – usuwanie poszczególnych miesięcy i lat. Słownik Zdarzenia – dodanie pola: <<Edit>> Stawka % w danych o...

Read More