fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Finanse Ewidencja dokumentów finansowych: Faktury, Rachunki, Noty obciążeniowe. Znajdź – dodanie filtru: <<DateTimeCheck>> Nieuregulowane na dzień {pod polem CheckListBox ze stanami} Formularz Nota odsetkowa. Dodanie kolumny Data uregulowania płatności (za kolumną Termin...

Read More

Administrator Konfiguracja systemu. Nowe pole Liczba użytkowników. Kolumna Załączniki. Dwuklik powoduje otwarcie kontenera załączników. Finanse Rachunki sprzedaży. Poprawa automatycznego księgowania strony MA (powinno być tak jak w fakturach). Faktury, Rachunki – Dodanie <<MainMenu>> Edycja...

Read More

Administrator Administrator – Konfiguracja systemu. Funkcje masowe Ustaw – dodanie formularza przejściowego z możliwością podania daty obowiązywania danego ustawienia. Eksport do MS Excel – dopasowanie szerokości kolumn Formularz edycji pracownika. Pole Jednostka organizacyjna....

Read More