Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Flota samochodowa Zdarzenia wg stanu licznika – alerty mailowe. Do zdarzeń posiadających uzupełnienie nie powinny być wysyłane maile. Temat w formacie: „Flota samochodowa. Zdarzenie wg stanu licznika: temat_wymagania”. Więcej informacji dot....

Read More

Finanse Faktury sprzedaży/kosztów. Dodanie i obsługa kolumny: Nr faktury proforma. Pole nieedytowalne, wypełniane automatycznie w momencie konwersji faktury proforma na normalną fakturę. Znajdź. Formularz faktury kosztowej. Tabela zakres zrealizowany. <<PopupMenu>> Generuj protokół...

Read More

Archiwum Zakładowe Formularz edycji pozycji RWA. Możliwość wprowadzenia symbolu o dowolnej liczbie znaków zamiast odpowiadającej danemu poziomowi.. Elektroniczny Obieg Dokumentów Ewidencja zadań EOD. Optymalizacja Finanse Eksport faktur do OPTIMA. <POZYCJA> -> <STAWKA_VAT> - zawsze w...

Read More

Administrator Uniwersalne formularze wyboru – przyciski: Pokaż, Wyczyść filtry w tym samym miejscu wg wzorca formularza wyboru kontrahenta Finanse Analiza finansowa – Znajdź – dodanie opcji: Tylko sprzedaż, Tylko koszty Eksport faktur do OPTIMA....

Read More

Administrator Uniwersalne formularze wyboru. Layout szerokości kolumn Archiwum Zakładowe Optymalizacja pobierania danych do głównej ewidencji Finanse Delegacje. Dodanie Plik -> Ustawienia – możliwość wyboru zdarzenia z kalendarzy powiązanego z delegacją. Jeżeli jest ustawione zdarzenie...

Read More