fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Finanse Delegacje. Rozbudowa danych do generacji dokumentów MS Excel Formularz faktury sprzedaży. Data sprzedaży – dodanie i obsługa opcji wydruku: Data dostawy/wykonania usługi. Kadry i Płace Przenoszenie niewykorzystanego urlopu na następny rok Kancelaria Obsługa preliminarza Kontrahenci Formularz edycji...

Read More

Administrator Kalendarz. Filtrowanie wg aktywnych/nieaktywwnych Finanse Dokumenty finansowe – formularz Znajdź – wydzielenie zakładek tematycznych: Ogólne, Zadania, Zasoby, Nieruchomości, EOD itp Eksport faktur do Symfonia. Obsługa formatu 3.1 Ewidencja dokumentów finansowych. Dodanie koloru: zielony –...

Read More

Administrator Rejestr wysłanych maili – skrzynka nadawcza Archiwum Zakładowe Formularz Znajdź dokumentację. Pole Rodzaj dokumentacji obowiązkowe. Elektroniczny Obieg Dokumentów Generacja dokumentu przebiegu sprawy – poszczególne zadania, daty realizacji, osoby akceptujące. Finanse Formularz dodania faktury zakupu. Zakładka:...

Read More

Administrator Dynamiczne definiowanie składników (nazwa, wartość): wynagrodzenia brutto oraz stawki godzinowej wraz z interakcją na pola: Wynagrodzenie brutto, Stawka godzinowa Kalendarze. Wypełnianie zbiorcze zdarzeniami. Kontrola sald urlopowych. W słowniku zdarzeń dodać kolory...

Read More