fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Dodanie zdalnej pomocy TeamViewer Archiwum Zakładowe Optymalizacja wyboru lokalizacji Finanse Dodanie formy płatności: przedpłata Dokumenty finansowe: faktury, rachunki, noty obciążeniowe – obsługa: Oddział, Odbiorca Faktury zaliczkowe. Dodanie tabeli Specyfikacja (wg zakładki Szczegóły – zakres rzeczowy). Dodanie...

Read More

Administrator Cykliczne sprawdzanie czy jest aktualizacja Konfiguracja systemu. Stopień złożonosci hasła. Dodanie opcji interwału wymuszania zmiany hasła. Kopiuj – Wklej konfigurację systemową pomiędzy użytkownikami Finanse Import zapisów kasowo-bankowych z MS Excel. Modyfikacja o dodanie kolumny...

Read More

Administrator Logi. Formularz Znajdź przed otwarciem okna. Pracownicy, Historia zmian, Logi. Dodanie opcji wyszukiwania ciagu zanków w tabeli Archiwum Zakładowe Ewidencja teczek, Spisy zdawczo-odbiorcze. Dodanie opcji wyszukiwania ciagu znaków w tabeli CRM Dodanie opcji wyszukiwania ciagu zanków...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Sprawy, Zadania. Optymalizacja Finanse Faktury. Optymalizacja Flota samochodowa Faktury paliwowe. Dodanie opcji: Skojarz z fakturą Magazyn Stany – Materiały na magazynie. Dodanie filtru <<CheckBox>> Wyświetl materiały unikatowo ZW. Rozliczanie materiałów z budowy Wykonawstwo Materiały....

Read More

Archiwum Zakładowe Edycja zbiorcza dodatkowych pól Elektroniczny Obieg Dokumentów Formularz Znajdź zadanie. Dodanie filtru: Pokaż zadania dla mnie w trakcie realizacji Podczas usuwania pracownika z dekretacji następuje automatyczne usunięcie wygenerowanego wcześniej zadania dla niego. Zadania...

Read More

Archiwum Zakładowe Definiowanie dodatkowych pól Elektroniczny Obieg Dokumentów Dodawanie faktury/dokumentu powiązanego z EOD. Automatyczne uzupełnianie decydenta personelu pierwszego zadania wg zalogowanego użytkownika Sprawy EOD, Ewidencja dokumentów RD. Dodanie kolumny: Personel u którego jest sprawa/dokument...

Read More