fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Archiwum Zakładowe Wydruk spisu zdaw-odb wg metody 1. Dodanie Data przyjęcia akt (na końcu pod ilością metrów) Finanse Blokada (za wyjątkiem opiekuna modułu Administrator i Finanse) edycji dokumentu finansowego powiązanego ze sprawą EOD,...

Read More

Kontrahenci Formularz edycji zbiorczej kontrahentów. Dodanie pola <<ComboBox>> Konta bankowe ze spacjami {tak, nie} Magazyn Formularz zamówienia zewnętrznego. Optymalizacja poprzez ukrywanie indeksu materiałowego. Nieruchomości Raport Budżet nieruchomości. Dodanie opcji <<CheckBox>> Pokaż tylko nieruchomości...

Read More

Administrator Obsługa słownika lokalizacji w formie drzewa (państwo – województwo – powiat – miasto) z funkcją scalania dubli Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji. Maska na kod pocztowy z wyjątkiem sytuacji gdy wybrane Państwo...

Read More

Administrator Konfiguracja systemu. Aktywne czasowo parametry kolorem czcionki czerwonym Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji. Dodanie opcjonalne (uzależnione od parametrów konstruktora): Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu. Interakcja wsteczna. Archiwum Zakładowe Sortowanie wg wielu...

Read More

Administrator Dodanie zdalnej pomocy TeamViewer Archiwum Zakładowe Optymalizacja wyboru lokalizacji Finanse Dodanie formy płatności: przedpłata Dokumenty finansowe: faktury, rachunki, noty obciążeniowe – obsługa: Oddział, Odbiorca Faktury zaliczkowe. Dodanie tabeli Specyfikacja (wg zakładki Szczegóły – zakres rzeczowy). Dodanie...

Read More

Administrator Cykliczne sprawdzanie czy jest aktualizacja Konfiguracja systemu. Stopień złożonosci hasła. Dodanie opcji interwału wymuszania zmiany hasła. Kopiuj – Wklej konfigurację systemową pomiędzy użytkownikami Finanse Import zapisów kasowo-bankowych z MS Excel. Modyfikacja o dodanie kolumny...

Read More