fbpx
 

Program Ewidencja czasu pracy

System TelkomBud do ewidencji czasu pracy

Oprogramowanie wspomagające rejestrację czasu pracy przez pracowników firmy. Harmonogram czasu pracy. Ewidencja czasu pracy. Zarządzanie procesem ewidencjonowania czasu pracy: wyznaczanie osób upoważnionych do ewidencjonowania, akceptacja ewidencji przez przełożonego, akceptacja przez dział Kadry i Płace. Integracja z wieloma programami finanso- księgowymi np: CDN OPTIMA, SYMFONIA.

Angaż

 • Przypisanie angażu do pracownika jako umowę wraz z danymi takimi jak: okres obowiązywania umowy, stanowisko, jednostka organizacyjna, angaż godzinowy, saldo urlopowe, wynagrodzenie zasadnicze lub stawka godzinowa.
 • Angaż stanowi bazę do wyznaczania obciążenia pracownika oraz naliczania nadgodzin.
 • Opcja przypisywania angaży zbiorczych.
 • Wynagrodzenie  zasadnicze lub stawka godzinowa stanowią bazę do naliczania kosztów rzeczywistych pracownika podczas wypełniania ewidencji czasu pracy.

 

Plan pracy

 

Ewidencja czasu pracy

 • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników poprzez aplikację lub stronę internetową.
 • Rozpisywanie ewidencji czasu pracy na budowy i zlecenia.
 • Mechanizmy kontrolne na bieżąco sprawdzające poprawność wprowadzanych danych.
 • Rozliczanie nadgodzin.
 • Odbiór godzin nadliczbowych.
 • Rozliczanie pracy w porze nocnej.
 • Rozliczanie pracy w dni świąteczne.
 • Wprowadzanie urlopów wraz z wydrukami wniosków urlopowych oraz kontrolą salda urlopowego.
 • Automatyczne pobieranie danych z wprowadzonego wcześniej planu pracy.
 • Naliczanie kosztów robocizny wg angażu oraz wprowadzonej ewidencji czasu pracy.

 

Integracja z systemami kadrowymi funkcjonującymi u klienta

 • Import danych ewidencji czasu pracy do systemów: IMPULS, CDN OPTIMA