fbpx
 

Program do ewidencji gruntów

System TelkomBud do ewidencji gruntów

Oprogramowanie do ewidencji gruntów służy do ewidencjonowania gruntów w jednej spójnej bazie danych wraz z wersjami elektronicznymi arkuszy map, aktów notarialnych i innych dokumentów. Narzędzie obsługuje ewidencjonowanie gruntów należących do różnych właścicieli oraz zarządzanych przez różnych administratorów.

Ewidencja gruntów

 • Ewidencjonowanie gruntów: nr ewidencyjny, funkcja, powierzchnia gruntu, nr arkusza mapy, obręb geodezyjny, nr księgi wieczystej, adres, właściciel gruntu, administrator gruntu, hipoteki, podstawa prawna nabycia, wartość księgowa nieruchomości.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do szukanych danych gruntów
 • Wersje elektroniczne dokumentów: mapy, umowy, akty itp.
 • Dynamiczna kompozycja kolumn umożliwia ustawianie dowolnego układu kolumn ewidencji gruntów.
 • Import danych z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport danych do plików MS Excel, CSV, PDF,  XML.

 

Ewidencja nieruchomości

 • Jedna, spójna ewidencja nieruchomości przedstawiona wg czytelnej struktury drzewa: obiekty – pomieszczenia.
 • Szczegółowe dane nieruchomości: adres, wykaz pomieszczeń, funkcja obiektu, powierzchnia netto, powierzchnia wspólna, powierzchnia brutto, dane administratora obiektu, księgi wieczyste, nr ewidencyjny gruntów, książka obiektu budowlanego itp.
 • Wykaz umów związanych z daną nieruchomością.
 • Wykaz kosztów związanych z daną nieruchomością (najem, media).
 • Ewidencja wszystkich pomieszczeń będacych częścią składową obiektów.
 • Filtrowanie danych w wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.