fbpx
 

Oprogramowanie magazynowe

System TelkomBud dla firm magazynowych

Oprogramowanie dedykowane dla firm prowadzących Magazyn. Możliwość prowadzenia dowolnej liczby magazynów wraz z określeniem dokładnej struktury magazynów w postaci regałów i półek. Wszystkie obowiązujące operacje magazynowe: przyjęcia zewnętrzne materiałów na magazyn PZ, wydania zewnętrzne materiałów z magazynu WZ, rozchody wewnętrzne materiałów z magazynu RW, zwroty wewnętrzne materiałów do magazynu ZW, przesunięcia materiałów pomiędzy magazynami MM. Dokładne stany materiałów na magazynie. Składanie zamówień na materiały do dostawców.

Baza materiałowa

 • Baza materiałowa w postaci Indeksu materiałowego z oznaczeniem KTM (Kod Towarowo-Materiałowy).
 • Każdy materiał należy do kategorii lub podkategorii materiałowej.
 • Dostawcy materiałów z ceną materiału oraz ogólnymi warunkami sprzedaży.
 • Dla każdego materiału można dołączyć załączniki (np specyfikację materiału w wersji elektronicznej).
 • Wyszukiwanie materiałów wg wielu kryteriów.
 • Import bazy materiałów z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport bazy materiałów do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.

 

Magazyny

 • Możliwość określenia dowolnej liczby magazynów wg struktury hierarchicznej.
 • W każdym magazynie można wyróżnić regały i półki.
 • Magazyny mogą należeć do wielu firm.
 • Na magazynach mogą być przechowywane zarówno materiały jak i wyposażenie firmy.

 

Operacje materiałowe

 

Stany magazynowe

 • Zestawienie materiałów na poszczególnych magazynach.
 • Filtrowanie stanów magazynowych wg wielu parametrów.
 • Eksport stanów magazynowych do plików: MS Excel, CSV.

 

Zamówienia na materiały

 • Planowanie zapotrzebowania na materiały na realizowanych zadaniach.
 • Ewidencja zamówień ma materiały z realizowanych zadań.
 • Obsługa zamówień na materiały z realizowanych zadań.

 

Zamówienia na materiały do dostawców

 • Generacja zamówień do dostawców.
 • Ewidencja zamówień do dostawców.
 • Agregacja zamówień do dostawców.

 

Kody kreskowe

 • Przypisywanie kodu kreskowego zeskanowanego czytnikiem do indeksu materiałowego.
 • Przypisywanie kodu kreskowego zeskanowanego czytnikiem do serii dostaw materiału.
 • Wyszukiwanie i filtrowanie materiałów wg kodów kreskowych zeskanowanych czytnikiem.
 • Przesunięcia i inwentaryzacje materiałów wg kodów kreskowych zeskanowanych czytnikiem.